A Szent Mónika közösség megalakulásának története

Az első közösség Madridban alakult. Katolikus édesanyák elhatározták, hogy minden nap imádkoznak saját gyerekeik és minden gyermek hitéért és a hét egy napján a templomban is elmondják ezt az imát. A közösséget 1987-ben hagyta jóvá a madridi érsek. A Közösség elsődleges feladatának vallja, hogy a felmutassa a világ előtt karizmáját, az IMÁ-t. Az ima mára nagyon sok országba eljutott.

Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el. Magyarországon 1992-ben Kalocsán alakult meg az első imacsoport, melynek működését a kalocsai érsek tudomásul vette, és jó szívvel ajánlotta a papok és hívek figyelmébe. Azóta az egész ország területén és határainkon túl is működnek az imaközösségek. A Közösség országos magántársulásként működik. A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap (otthon) és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is elmondja.

Egyházközségünkben József atya vezetésével 2011. szeptember első szerdáján jöttünk össze közös imára, és hoztuk létre a Mónika kört. Közösségünk jelenleg 20 tagot számlál, ebből 4 édesapa. Első szerdánként szentmisén veszünk részt, majd közösen imádkozzuk el a Keresztény édesanyák, illetve Keresztény édesapák napi imáját. Már a szentmisét is legtöbbször közös szándékra ajánljuk fel. Amennyiben valakinek egyéb imakérése van, azt is imáinkba foglaljuk. 

Ki volt Szent Mónika?

Az afrikai Tagasztéban született 332-ben. Ostiában (Itália) halt meg 387-ben. Mónikát egy pogány emberhez adták feleségül. Férje hűtlenségeit, agresszióját, dühkitöréseit hallgatag türelemmel viselte. Nem szavakkal, hanem tettekkel igyekezett őt Krisztussal megismertetni. Férje a halálos ágyán megkeresztelkedett. Három gyermeket nevelt. Hitének rendíthetetlensége legfőképpen Ágoston fiával szemben mutatkozott meg. A legtöbb gondot, keserűséget ő okozta neki erkölcstelen léha életével, téveszmék követésével, anyja elhagyásával. Hosszú éveken át imádkozott érte. Egy püspök így biztatta: „Lehetetlen, hogy ennyi könny gyermeke elvesszen.” – Ágoston 387-ben megkeresztelkedett. Anyja még abban az évben meghalt, de halála előtt még köszönetet mondott: „Tetézetten teljesítette kérésemet az Isten, az Úr szolgájaként látlak már.” – Szent Ágoston lett belőle. Szent Mónika ünnepét augusztus 27-én tartjuk. A naphoz legközelebbi szombaton a Mónika Közösség országos találkozót tart Budapesten. Ezen az eseményen, melyen sok kismama, szülő, nagy- és dédszülő vesz részt, tanúságtételek is elhangzanak. Ez a nap feltölt és erőt ad, hogy ne lankadjunk az imádkozásban.

Ma is előfordul, hogy a gyerekek lelépnek a hit útjáról. Igazából soha nem lehet biztos egy szülő a gyermekei életének alakulásában. A Mónika-kör nyitott. Bárki csatlakozhat, bármikor, aki Szent Mónika példáját követve és közbenjárását kérve velünk együtt is szeretne imádkozni gyerekeiért, unokáiért családjáért, népünkért.

ImaalkalmakMinden hónap első szerdáján, a 19.00 órai szentmisét követően
HelyszínBorromeo Szent Károly Katolikus Kör (XV. utca 2.)
Közösség vezetőjeNagy Tamásné Zsuzsa
Elérhetőség (telefonszám)+36 70 286 08 51