Temetési ügyintézéshez segítség

Temetési ügyintézéshez segítség

Kedves Látogató!

 

Amennyiben gyászolóként kereste fel honlapunkat, kérem, fogadja őszinte részvétünket!

 

Alábbiakban a temetési szertartás ügyintézéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Nyári időben (június, július, augusztus) az irodai szolgálat a sekrestyében érhető el hétvégi és hétköznapi misékhez kapcsolódóan. Ennek megfelelően, nyáron alábbi lehetőségek valamelyikét ajánljuk:

 

Mikor keressem fel az adott irodát?

 • Bennünket, vagy kerületi plébániák valamelyikét, vagy Temetőlelkészséget a temetés végleges időpontjának lefixálása után keresse fel, hacsak nem személyesen szeretne felkérni valamelyik ismerős diakónust, papot vagy püspököt a szertartás elvégzésére, akivel előzetesen érdemes időpontot egyeztetni.
 • Plébániánk irodai ideje évközben: hétfő, szerda, péntek du. 4-től 5-ig, de alábbi elérhetőségeink valamelyikén is felveheti a kapcsolatot:
 • Figyelem! Nyári időben (június, július, augusztus) az irodai szolgálat a sekrestyében érhető el fentebb említett módon.

 

Honnan tudjam, hogy melyik plébániát keressem fel?

 • Az elhunyt lakhely szerinti plébánia illetékes a temetési szertartás elvégzésére. A szertartást, az anyakönyvezést és az anyagiakat is helyben rendezheti.

 

Honnan tudjam, hogy melyik az illetékes plébánia?

 • Plébániánk határait itt találja leírva:

http://rakosliget.plebania.hu/hataraink

 •  Főegyházmegyénk honlapján található keresőben kikeresheti elhunyt hozzátartozója illetékes plébániáját:

http://www.esztergomi-ersekseg.hu

 

Csak az illetékes plébánia irodáját kereshetem fel?

 • Nem, hanem a Gazdagréten található főegyházmegyénk Temetőlelkészségét is felkeresheti, ahol helyben elintézhető a szertartás, az anyakönyvezés és az anyagiak. A szertartás megszervezéséről és az illetékes plébnia felé az adatok továbbításáról is ők gondoskodnak.
 • Kerületünk bármelyik másik plébánia irodáját is felkeresheti, ahol szintén helyben elintézhető minden szükséges tennivaló. Kerületi plébániák elérhetőségei itt találhatók! A szertartás megszervezéséről és az illetékes plébnia felé az adatok továbbításáról is ők gondoskodnak.

Mi van akkor, ha az illetékes plébános nem tudja vállalni a szertartást?

 • Ebben az esetben az illető plébános köteles gondoskodni helyettesről, anélkül, hogy hozzátartozónak bármi plusz teendője lenne ezügyben.

 

Van-e lehetőségem egy másik atyának a felkérésére, hogy a szertartást ő végezze el?

 • Igen, de ebben az esetben is fel kell keresnie az illetékes plébániát vagy fenti irodák valamelyikét, miután meggyőződött arról, hogy az illető atya el tudja vállalni a temetést. Ezért, előbb az illető atyával vegye fel a kapcsolatot.

 

Kántort nekem kell-e keresnem?

 • Nem, az illetékes plébánia kötelessége kántorról gondoskodnia. Amennyiben a plébánia saját kántora nem tudja elvállani, a kántornak kell gondoskodnia helyettesről, anélkül, hogy hozzátartozónak bármi plusz teendője lenne ezügyben.

 

Mit kell vinnem az ügyintézéshez?

 • Halotti anyakönyvi kivonatot és a temetés adatait tartalmazó iratokat érdemes hoznia.

 

Mennyit kell fizetnem?

 • Főegyházmegye által, a budapesti plébániáknak 2014. január 1-től megszabott temetési stóladja: 27.500,- Ft
 • További stóladíjak:

- csendes mise: 1.500,- Ft

- orgonás mise: 3.300,- Ft

- sírkő megáldása: 6.000,- Ft