A Szent Három Nap liturgiái

A Szent Három Nap liturgiái

Nagycsütörtök

 • 19:00 szentmise
 • mise után lamentáció, majd Jézus búcsúbeszédének felolvasása
 • gyónási lehetőség: a szertartások után

Nagypéntek

 • énekelt zsolozsma: 8:00-tól, utána gyónási lehetőség
 • keresztút: 15:00
 • nagypénteki Liturgia: 19:00
 • utána lamentáció, szertartások után gyónási lehetőség
 • virrasztás: 5:00 óráig

Nagyszombat

 • (8:00-19:00 egész napos szentsír látogatás)
 • énekelt zsolozsma: 8.00-tól, majd gyónási lehetőség
 • egész napos Szentsír látogatás 19.00-ig

Húvéti vigília 
„… a vigília húsvét éjszakájának ünnepe!”

 • szombat 21:00 Vigília mise
 • körmenet: éjszakai szertartás végén: kb. 23:30-kor

Húsvétvasárnap

 • szentmisék: 09:00, 11:00 és 19:00
 • ételszentelés 09:00 órai szentmise végén

Húsvéthétfő

 • szentmisék: 07:30; 19:00