Száz éves a templomunk

Száz éves a templomunk

Az ünnepi búcsúi szentmisét Snell György esztergom-budapesti segédpüspök, a Szent Jobb őre celebrálta.

Fotó: Lelkes Fotó

2015-ben ünnepeljük templomunk megáldásának századik évfordulóját. A centenárium alkalmából számos esemény által tártuk fel múltunkat és jelenünket a nagy világ előtt: koncertekkel, előadásokkal, kiállításokkal ünnepeltünk.

Október 10-én ültük meg a templom búcsúját, az ünnepi szentmisére a környék minden részéről érkeztek hívek. A rákosligeti testvéregyházak részéről Szeker Éva evangélikus lelkész mondott köszöntőt. Ünnepi szentmisét Snell György esztergom-budapesti segédpüspök celebrálta, aki egy rövid ideig plébánosunk is volt. A püspök atya szeretettel emlékezett vissza a kerületben eltöltött éveire, és egyúttal felhívta a figyelmet arra, hogy a rákosligeti katolikus közösség számára mindig fontos volt múltjának ismerete, hagyományainak tisztelete.

A szentmisét követően az ünnepség az újonnan elkészült Borromei Szent Károly Katolikus Kör megáldásával és agapéval folytatódott. A közösségi házat Snell György püspök áldotta meg, köszöntőt mondott Riz Levente polgármester, valamint Tampu-Ababei József plébános.

Az ünnepségsorozatra egy könyv is készült „Száz éve közösségként” címmel. A kötet szerkesztői Csorba Edit és Tóth Zoltán András, akik egy – nagyrészt a rákosligeti hívekből verbuválódott – szerzőcsapattal kiegészülve alkották meg a könyvet, valamint a hozzá tartozó DVD-mellékletet.

A szerkesztők nem titkolt célja volt, hogy művük kicsit rendhagyó legyen: nem csupán a szikár tényekre, adatokra, számokra szorítkoztak a kiadványban, hanem szerették volna, hogy minden olvasó, az egyházközség tagjai azt érezhessék, a mű nekik, velük íródott, róluk szól. Rengeteg érdekességre lehet bukkanni a könyvben, izgalmas történetek sejlenek fel a múltból, betekintést kapunk az egyházi anyakönyvezés világába, száz esztendővel ezelőtti cikkeket olvashatunk, és számos új információval gazdagodhatunk a templom művészettörténeti értékeit illetően is.

A „Száz éve közösségként” című kötetet az érdeklődők beszerezhetik a templomunk sekrestyéjében, illetve a plébánián. A kiadó számításai szerint 2.000 Ft adomány fedezi az előállítási költségeket.

Háttér:

Az idén 116. születésnapját ünneplő Rákosliget alapítói elsőként templomot és iskolát építettek. A rákosligeti plébánia Historia Domusából is kitűnik, hogy az egykori katolikus közösség fontosnak érezte, hogy minél hamarabb felépüljön a templom. Az akkori Munkásotthon Szövetkezet a templomtelket 1911-ben bocsátotta az egyházközség rendelkezésére. Az alapkövet 1914 májusában helyezték el, majd 1915. augusztus 15-én szentelték fel Rákosliget katolikus templomát.

Fotó: Lelkes Fotó Kft.