A rákbetegség: veszély vagy esély?

2011. Március 5-én, szombaton az esti mise után Strommer Szilvia, a Magyar Rákellenes Liga lelki segélyszolgálatának vezetője tart előadást templomunkban „A rákbetegség: veszély vagy esély?” címmel.

Hirdetések

Évközi 7. vasárnap
2011. február 20.

1. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. Kérjük kedves testvérek támogatását.
2. Március 5-én, szombaton az esti mise után Strommer Szilvia, a Magyar Rákellenes Liga lelki segélyszolgálatának vezetője tart előadást templomunkban „A rákbetegség: veszély vagy esély?” címmel.

A Katolikus Egyház New Age-ről szóló dokumentumai

Hogyan különböztessük meg egymástól a New Age jó és rossz szándékait, milyen eligazodást segítő művek láttak napvilágot a katolikus egyházban? E kérdésekre a Vallások Közötti Párbeszéd Pápai Tanácsa munkatársa, a Szentszék mellett működő Szekták és Új Vallási Mozgalmak munkacsoportjának koordinátora, Teresa Osório Gonçalves válaszolt a Zenit hírügynökségnek.

A New Age – keresztény szemmel

Társadalmunkban a XX. század hatvanas évei óta egyre erőteljesebben érvényesül a New Age-ként ismert kulturális áramlat hatása. Egy modern asztrológiai felfogás szerint a következő korszakot a Vízöntő korának is nevezhetjük. Eszerint az elmúlt kétezer éves időszak, a Halak kora után, amelyben a kereszténység alakította a történelmet és a kultúrát, ma egy új korszak küszöbén állunk. Vajon mit hoz ez az új kor, és keresztényként hogyan vélekedjünk a New Age tanairól?

Milyen lesz a New Age?

Alternatív gyógymódok – keresztény szemmel

Napjainkban egyre népszerűbbek az alternatív, pontosabban nem hagyományos gyógymódok. E tendenciát erősíti, hogy az emberek egyre kevésbé bíznak a vegyi hatású gyógyszerekben, a tudományos technológiákban, a többnyire modern berendezésekkel történő, „lélektelen” orvoslásban. Csakhogy nem minden megbízható, amit az alternatív gyógyászat kínál, és az alkalmazott módszereket gyakran megkérdőjelezhető világszemlélet hatja át. A lényeg sokszor nem is a gyógyítás, hanem az ezoterikus boldogságfelfogás – többnyire burkolt formában történő – továbbadása.

Hellinger-féle családállítás – keresztény szemmel

Ki Bert Hellinger?

Anton Hellinger 1925-ben született Heidelbergben. A háború után belépett a Fehér Atyák kongregációjába, és felvette a Suitbert (Bert) nevet, amelyet a kongregáció elhagyása után is megtartott. Teológiai tanulmányai végeztével 1952-ben szentelték katolikus pappá. Ezután éveken át misszionáriusként működött és tanított Dél-Afrikában.

Bach-virágterápia – keresztény szemmel

A Bach-virágterápia közismert és közkedvelt. Noha tudományos szempontból „hatástalan gyógyszernek" minősül, egyre több orvos is ajánlja, sőt olykor kórházban is alkalmazzák a „virágokat". Sokan azért használják ezeket a „cseppeket", mert állítólag lelki úton is hatnak. Milyen is pontosan ez a gyógymód, és miért szemléli kritikusan a keresztény ember?

Honnan ered a Bach-virágterápia?

Kineziológia – keresztény szemmel

Az utóbbi években sokféle hangzatos nevű eljárás és gyógymód terjedt el, amelyek ugyanazon tőről fakadnak: gyógyító érintés (Touch for health), agytorna (Brain Gym), alkalmazott kineziológia, energia gyógyító képzés (Energy Training), viselkedési kineziológia stb. Többnyire egyszerű mozgásról és lazító gyakorlatokról van szó, amelyek mögött – az ezoterikus áramlatnak megfelelően – megkérdőjelezhető ideológiák állnak. Elég egy kritikus pillantást vetnünk a kineziológia kínálatára és áttekintenünk a hozzá tartozó tanítást, hogy világossá váljék: a terápiás álarc mögött – mint manapság oly gyakran – itt is vallási eszmék állnak.

Mi az alkalmazott kineziológia?

Zarándoklat Lengyelországba

„Az Úr irgalmát énekelni örökkön-örökké…”

Hely: Lengyelország
Időpont: 2011. augusztus 22-26.
Öt nap, négy éjszaka, szállás + 3 vacsora
Ára: 45 300 Ft/fő

Lelkivezető: Tampu-Ababei József atya

Keretprogram:

HIRDETÉSEK

Évközi 6. vasárnap
2011. február 13.

1. Ma az esti mise után a Szentlélek szeminárium imacsoportnak lesz imaórája a templomban.
2. Szerdán, február 16-án délután 4-től a Karitász csoport tart megbeszélést a Közösségi Házban, ahová szeretettel várja mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának a karitatív tevékenységükbe.

HIRDETÉSEK

Évközi 5. vasárnap
2011. február 6.

1. Jövő vasárnap az esti mise után a Szentlélek szeminárium imacsoportnak lesz imaórája a templomban.
2. Február 16-án, szerdán délután 4-től a Karitász csoport tart megbeszélést a Közösségi Házban, ahová szeretettel várja mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának a karitatív tevékenységükbe.

HIRDETÉSEK

Évközi 4. vasárnap
2011. január 30.

1. Szerdán február 2-án, lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Gyertyaszentelés aznap, szerdán is és jövő vasárnapon, február 6-án is lesz a ½ 11-es mise keretében.
2. Csütörtökön február 3-án, este 7-től testületi ülés lesz a plébánián.
3. A héten február első csütörtöke lesz. Reggeli mise után este 5-ig egész napos csendes Szentségimádás lesz.

Rákosligeti katolikus farsang 2011

HIRDETÉSEK

Évközi 3. vasárnap
2011. január 23.

1. Szombaton, január 29-én lesz a Madár-dombi Szent Pál templom búcsúja. Az ünnepi szentmise este ½ 7-kor kezdődik. Az azt megelőző ünnepi programokról a Hirdetőtáblán olvashatók.
2. Szintén szombaton este 6-tól kezdődik a Kaszap István Alapítvány által szervezett Farsangi Bál a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, ahová mindenkit szeretettel várnak. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók.

HIRDETÉSEK

Évközi 2. vasárnap
2011. január 16.

1. Mai nappal kezdetét veszi az Ökumenikus imahét. Rákosligeten kedden, csütörtökön és pénteken lesznek az imaórák este 6-tól. Kedden nálunk, a katolikus templomban, csütörtökön az evangélikus templomban, pénteken pedig a református templomban leszünk. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók. Mindenkit szeretettel várunk.
2. Február 3-án, csütörtökön este 7-től testületi ülés lesz a plébánián.

HIRDETÉSEK

Újév
2011. január 1-2.

1. 2011. január 1-től új hétköznap miserend van:
- hétfőn, szerdán és pénteken: este 6.00 (nyáron 7.00)
- kedden, csütörtökön és szombaton: reggel ½8;
Szombaton és első pénteken: reggel is és este is van mise.

Áldott Karácsonyt

Áldott Karácsonyt és boldog Új Esztendőt kívánunk!


HIRDETÉSEK

Advent 3. vasárnapja
2010. december 12.

1. Tegnap, december 11-én, szombaton reggel Kiss István rákoshegyi plébános atya haza költözött a Teremtőhöz. Imádkozzunk lelke üdvösségéért!
2. Adventben a Rorate misék hétfőtől péntekig vannak minden nap reggel ½7-kor. Szombaton csak este 6-kor van mise. Péntekenként gitáros misék vannak. Rorate misék után agapé van a hittanteremben minden nap az iskolába és munkahelyükre igyekvő gyerekeknek és felnőtteknek.

HIRDETÉSEK

Advent 2. vasárnapja
2010. december 5.

1. Adventben a Rorate misék hétfőtől péntekig lesznek minden nap reggel ½7-kor. Szombaton csak este 6-kor lesz mise. Péntekenként gitáros misék lesznek. Rorate misék után agapé van a hittanteremben minden nap az iskolába és munkahelyükre igyekvő gyerekeknek és felnőtteknek.
2. Akik szívesen felolvasnának a Rorate miséken, az újságos asztalnál található Jelentkezési lapra szíveskedjenek feliratkozni.
3. Adventben a vasárnapi ½ 11-es misén két szín alatti áldoztatás van.

HIRDETÉSEK

Advent 1. vasárnapja
2010. november 28.

1. Ma Advent 1. vasárnapja van, ami egyben az új egyházi év kezdete is. Adventben a Rorate misék hétfőtől péntekig lesznek minden nap reggel ½7-kor. Szombaton csak este 6-kor lesz mise. Péntekenként gitáros misék lesznek. Rorate misék után agapé lesz a hittanteremben minden nap az iskolába és munkahelyükre igyekvő gyerekeknek és felnőtteknek.
2. Adventben a vasárnapi ½ 11-es misén két szín alatti áldoztatás lesz.