Hirdetések

Húsvét 6. vasárnapja
2011. május 29.

1. A héten már csak hétfőn és kedden lesz májusi ájtatosság este 7-től, illetve az esti mise előtt fél órával.

2. A héten a hónap első csütörtökje lesz. Az egész napos Szentségimádás most is csak abban az esetben lesz lehetséges, ha az újságos asztalnál található Jelentkezési lapon kellő létszámmal tudjuk vállalni, hogy minden órában legalább hárman jelen tudunk lenni a Szentségimádáson.

Új globális etika

Az észrevétlenül lopakodó új globális etika

A berlini fal leomlása óta globális kulturális forradalom zajlik a világon. Egy új, „kereszténység utáni” erkölcs új kifejezései, normái, értékei, életsílusai terjedtek el és váltak globálisan irányadóvá. Az új etika jelszavai megtévesztően hasonlóak a keresztény szeretetparancs alapelveihez, tartalmuk mégis különösen más. Rendkívül fontos, hogy keresztényként tudatosítsuk, mi is történik körülöttünk; fontos, hogy felismerjük a csúsztatásokat, az eszmei hátteret, és fellépjünk az igaz, krisztusi értékek védelmében.

Árulkodó kifejezések

HIRDETÉSEK

Húsvét 4. vasárnapja
2011. május 15.

1. Ma van a Hivatások vasárnapja. Egyházunk arra kér bennünket, hogy imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért, valamint jó lelkipásztorokért.

2. Ma a ½ 11-es mise keretében részesültek Betegek szentségében idős illetve betegséggel küzdő testvéreink. Imádkozzunk értük, hogy megpróbáltatások közepette is, az Istent gondviselő Atyának tudják szólítani.

HIRDETÉSEK

Húsvét 3. vasárnapja
2011. május 8.

1. Ma a 9-es mise keretében volt a 21 gyermeknek az elsőáldozása. Kérjük imádkozzanak értük, valamint szüleikért és közeli hozzátartozóikért, hogy jó példájukkal segítsék őket az Istenhez vezető úton.

2. Ma az esti mise után Szentlélek szeminárium lesz.

Keresztútról készült fényképek rendelése

Kedves Testvérek!

A www.lelkesfoto.hu weboldalunkon található „online albumok” menüpont alatt a „Liget keresztút” nevű albumban megtekinthetők a keresztútról általam készített képek.

A kiválasztott kép kidolgozása megrendelhető a következő címen: laci77@t-online.hu

Az albumba történő belépéshez szükséges jelszó: liget

Kellemes hétvégét mindenkinek!

Köszönettel:

Tóthné Lelkes Szilvia

HIRDETÉSEK

Húsvét 2. vasárnapja
2011. május 1.

1. Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat!

2. Felhívjuk kedves Testvérek szíves figyelmét, hogy május 1-től, azaz a mai naptól, megváltozik az esti misék időpontja: hétköznap és hétvégén szeptember végéig az esti misék 7-kor fognak kezdődni!

3. Ma, Irgalmasság vasárnapján kerül sor megboldogult II. János Pál pápa boldoggá avatására. Bizalommal kérjük mi is az ő közbenjárását!

HIRDETÉSEK

Virágvasárnap
2011. április 17.

1. Ma az esti szentmisével zárul az idei nagyböjti lelkigyakorlatunk. Törekedjünk arra, hogy külső készülődések mellett, egy összeszedett szentgyónással is méltó módon készüljünk Húsvét szent ünnepére.

2. Kedden, április 19-én lesz templomunk nagytakarítása a reggeli szentmisét követően. Előre is hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik ily módon is kifejezni szeretnék Isten iránti szeretetüket.

HIRDETÉSEK

Nagyböjt 5. vasárnapja
2011. április 10.

1. Ma országos gyűjtés van a Szentföld javára.

2. Ma az esti mise után a Szentlélek szeminárium imacsoportnak lesz imaórája.

3. Pénteken délután 5-től keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Ezen a héten a Szentlélek szeminárium imacsoport előimádkozásával fogjuk végezni. Előre hirdetjük, hogy Nagypénteken, jó idő esetén, templomon kívül végezzük a Keresztutat, és fél órával korábban, azaz ½ 5-kor fog kezdődni.

HIRDETÉSEK

Nagyböjt 4. vasárnapja
2011. április 3.

1. Nagyböjtben minden pénteken délután 5-től keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Ezen a héten az énekkar előimádkozásával fogjuk végezni.

2. Országos gyűjtéshez kapcsolódva, a plébániánkhoz tartozó testvéreket is kérjük, hogy Nagyböjtben támogassák tartós élelmiszerrel rászoruló testvéreinket. Az adományok a templomban, a sekrestyében vagy a plébánián adhatók le.

Hirdetések

Nagyböjt 3. vasárnapja
2011. március 27.

1. Nagyböjtben minden pénteken délután 5-től keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Ezen a héten a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület tagjainak, valamint Budapesten élő moldvaiak előimádkozásával fogjuk végezni.

2. Szerdán, március 30-án este 7-től a közösségi házban szeretettel várjuk a Karitász munkatársakat egy megbeszélésre.

Hirdetések

Nagyböjt 2. vasárnapja

2011. március 20.

1. Nagyböjtben minden pénteken délután 5-től keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Ezen a héten házaspárok előimádkozásával fogjuk végezni. A többi alkalmakra várjuk családok illetve közösségek jelentkezését.

2. Március 26-án, szombaton este 7-től Proszenyák Róbert „’Nincs több érv?’ – tanúságtétel halálközeli élményeimről” címmel fog előadást tartani templomunkban.

HIRDETÉSEK

Nagyböjt 1. vasárnapja
2011. március 13.

1. A héten Hamvazószerda volt, amivel kezdetét vette a nagyböjti szent idő. Aki idén még nem hamvazkodott, a szentmisék végén lesz rá lehetőség. Nagyböjtben törekedjünk tartózkodni a mulatságtól, és inkább lelkünk felkészítésére fordítsunk több időt. Törekedjünk minél hamarabb sort keríteni egy összeszedett szentgyónásra is!

2. Ma az esti mise utána a Szentlélek szeminárium imacsoportnak lesz imaórája a templomban.

2011. évi Nagyböjt szertartásai

HAMVAZÓSZERDA:
mise: 18.00

KERESZTÚT: Péntekenként 17.00

LELKIGYAKORLAT
2011. április 15, 16, 17. (péntek, szombat, vasárnap) 18.00

Hirdetések

Évközi 9. vasárnap
2011. március 6.

1. Szerdán, március 9-én Hamvazószerda lesz, amivel kezdetét veszi a nagyböjti szent idő. Hamvazószerdán és Nagypénteken szigorú böjti nap, a Nagyböjti többi péntekei pedig hústilalmi napok.

2. Nagyböjtben minden pénteken délután 5-től keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Az elsőt a képviselő testület előimádkozásával végezzük. Várjuk a további jelentkezőket.

Hirdetések

Évközi 8. vasárnap
2011. február 27.

1. Ma országos gyűjtés van katolikus iskolák javára. Kérjük kedves testvérek nagylelkű támogatását.

2. Csütörtökön a hónap első csütörtöke lesz: reggeli misét követően egész napos csendes Szentségimádás lesz a templomban.

3. Pénteken első péntek lesz. Mise nem csak este, hanem reggel is lesz ½ 8-kor. Elsőpéntekes testvéreink a megszokott időben lesznek meglátogatva.

Halálközeli élmény

2011. Március 26-án, szombaton este 7-től Proszenyák Róbert "'Nincs több érv?' Tanúságtétel halálközeli élményeimről" címmel tart előadást templomunkban.

Férfiasság, nőiesség

2011. Március 11-én, pénteken este 7-től Papp Miklós görög katolikus lelkész, teológiai tanár tart előadást közösségi házunkban (1172 Bp. XV. utca 2.) "Férfiasság, nőiesség" címmel.

A rákbetegség: veszély vagy esély?

2011. Március 5-én, szombaton az esti mise után Strommer Szilvia, a Magyar Rákellenes Liga lelki segélyszolgálatának vezetője tart előadást templomunkban „A rákbetegség: veszély vagy esély?” címmel.

Hirdetések

Évközi 7. vasárnap
2011. február 20.

1. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára. Kérjük kedves testvérek támogatását.
2. Március 5-én, szombaton az esti mise után Strommer Szilvia, a Magyar Rákellenes Liga lelki segélyszolgálatának vezetője tart előadást templomunkban „A rákbetegség: veszély vagy esély?” címmel.

A Katolikus Egyház New Age-ről szóló dokumentumai

Hogyan különböztessük meg egymástól a New Age jó és rossz szándékait, milyen eligazodást segítő művek láttak napvilágot a katolikus egyházban? E kérdésekre a Vallások Közötti Párbeszéd Pápai Tanácsa munkatársa, a Szentszék mellett működő Szekták és Új Vallási Mozgalmak munkacsoportjának koordinátora, Teresa Osório Gonçalves válaszolt a Zenit hírügynökségnek.