Hirdetések

Évközi 23. vasárnap

2019. szeptember 8.

 • A hét ünnepei: csüt.: Szűz Mária szent neve; pé.: Aranyszájú (Krizosztomosz) Szt. János püspök és egyháztanító; szo.: A Szent Kereszt felmagasztalása; vas.: A Fájdalmas Szűzanya emléknapja van.
 • 9-én, hétfőn, 16.30-tól FONÓ kreatív kör összejövetele lesz a közösségi házban. Minden korosztályt várunk szeretettel!
 • 13-án, pénteken az esti szentmise után Játékest lesz a Katkörben. Minden korosztályt szeretettel várunk!

Hirdetések

Évközi 22. vasárnap

2019. szeptember 1.

 • A hét ünnepei: ke.: Nagy Szt. Gergely pápa és egyháztanító; csüt.: Kalkuttai Szt. Teréz; szo.: Szt. Márk, Szt. István és Szt. Menyhért áldozópapok, kassai vértanúk; vas.: Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) ünnepe van.
 • Szept. 2-án, hétfőn 19.30-tól Tamáskör lesz a közösségi házban. Várunk szeretettel minden fiatal apát és férfit a közösségünkbe! Új tagok számára is nyitott a kör, hogy együtt tudjuk megbeszélni az életünk örömeit és nehézségeit.
 • 4-én, szerdán 14.00-19.00 között karitatív fodrászat lesz a Katkörben. Karitatív kozmetika is indul, megegyező időpontban és helyszínen. Szeretettel várunk ide is minden érdeklődőt. További információk a plakáton olvashatók!

Hirdetések

Évközi 21. vasárnap

2019. augusztus 25.

 

 • A hét ünnepei: ke.: Szent Mónika; sze.: Szt. Ágoston püspök és egyháztanító; csüt.: Keresztelő Szt. János vértanúsága; szo.: az esztergomi prímási bazilika felszentelésének ünnepe van.
 • Szept. 1-jén, 9.00-tól Veni Sancte szentmise lesz. Hívjuk a diákokat és családjaikat a tanévkezdő szentmisére!
 • 15-én, vasárnap Plébániai napot tartunk a Katkörben. Részleteket később hirdetünk, de mindenkit várunk szeretettel a közös együttlétre, amelyen már diakónusunk is részt vesz!

Augusztus 20.

Augusztus 20-án lesz szentmise a templomban, 10.00-tól.

Mindenkit várunk szeretettel!

 

Hirdetések

Évközi 20. vasárnap

2019. augusztus 18.

 • A hét ünnepei: hé.: Szt. Bernát apát és egyháztanító; ke.: Szent István király, Magyarország fővédőszentje; sze.: Szt. X. Piusz pápa; csüt.: Boldogságos Szűz Mária királynő; pé.: Límai Szt. Róza szűz; szo.: Szt. Bertalan apostol; vas.: Kalazanci Szt. József emléknapja van.
 • 21-én, szerdán 14.00-19.00-ig Karitatív fodrászat lesz a Katkörben.

 • 22-én, csütörtökön a reggeli szentmise után folytatódik a Szt. Charbel Kilenced, betegeink gyógyulásáért. Mindenkit hívunk szeretettel! Részletek a plakáton.

Miserend augusztus 15-én

Augusztus 15. parancsolt ünnep, vagyis a szentmisén való részvétel kötelező.
Templomunkban reggel 7.00 és este 19.00 órakor lesznek szentmisék.

Hirdetések

Évközi 19. vasárnap

2019. augusztus 11.

 

 • A hét ünnepei: hé.: Szent Franciska szerzetesnő; ke.: Boldog XI. Ince pápa; sze.: Szt. Maximilián Mária Kolbe vértanú áldozópap; csüt.: Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony) főünnepe van.
 • Aug. 15. parancsolt ünnep, vagyis a szentmisén való részvétel kötelező. Templomunkban reggel 7.00 és este 19.00 órakor lesznek szentmisék.
 • Aug. 22-25 között Hivatástisztázó lelkigyakorlat lesz Dömösön. Részletek a faliújságon!

Hirdetések

Évközi 18. vasárnap

2019. augusztus 4.

 

 • A hét ünnepei: hé.: Havas Boldogasszony; ke.: Urunk színeváltozása; csüt.: Szent Domonkos áldozópap; pé.: A keresztről nevezett Szt. Teréz Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társvédőszentje; szo.: Szt. Lőrinc vértanú diakónus; vas.: Assisi Szt. Klára emléknapja van.
 • Aug. 7-én, szerdán 14.00-19.00-ig Karitatív fodrászat lesz a Katkörben.
 • 9-én, pénteken 18.00-tól Játékest lesz a Katkörben.

Hirdetések

Évközi 17. vasárnap

2019. július 28.

 

 • A hét ünnepei: hé.:r Szt. Márta; ke.: Aranyszavú (Krizológ) Szt. Péter püspök és egyháztanító; sze.: Loyolai Szt. Ignác; csüt.: Ligouri Szt. Alfonz Mária püspök és egyháztanító; vas.: Vianney Szt. János Mária áldozópap emléknapja van.

 • Elsőpéntek lesz a héten, így 19.00-kor szentmise lesz templomunkban.

 • Aug. 22-25 között Hivatástisztázó lelkigyakorlat lesz Dömösön. Részletek a faliújságon!

Hirdetések

Évközi 16. vasárnap

2019. július 21.

 

 • A hét ünnepei: hé.: Szt. Mária Magdolna; ke.: Szt. Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje; sze.: Árpád-házi Szt. Kinga szűz; csüt.: Szt. Jakab apostol; pé.: Szt. Joakim és Szt. Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei; szo.: Szt. Charbel Makhlouf maronita áldozópap emléknapja van.
 • 22-én, hétfőn a reggeli szentmise után folytatódik a Szent Charbel Makhlouf kilenced. Hozzuk magunkkal az imalapjainkat! Részletek a plakáton olvashatók.
 • 24-én, szerdán 14.00-19.00-ig Karitatív fodrászat lesz a Katkörben. Részletek a faliújságon!

Hirdetések

Évközi 15. vasárnap

2019. július 14.

 

 • A hét ünnepei: hé.: Szt. Bonaventura püspök és egyháztanító; ke.: Kármelhegyi Boldogasszony; sze.: Szt. Zoerárd-András és Benedek remeték, valamint Boldog Gojdics Pál Péter püspök és vértanú; csüt.: Szt. Hedvig királynő; szo.: Szt. Apollinárisz vértanú püspök; vas.: Brindisi Szt. Lőrinc áldozópap, egyháztanító emléknapja van.
 • Aug. 22-25 között Hivatástisztázó lelkigyakorlat lesz Dömösön. Részletek a faliújságon!
 • Harangi Tibor diakónus érkezésére szeretnénk imádsággal is készülni. Minden imafelajánlásunkat és áldozatvállalásunkat egy cetlire írva, az ingyenes újságok asztalára kihelyezett üveggömbbe tehetjük, amiket összegezve fogunk átnyújtani neki.

Hirdetések

Évközi 14. vasárnap

2019. július 7.

 • A hét ünnepei: ke.: Zhao Rong Szt. Ágoston áldozópap és társai, vértanúk; csüt.: Szt. Benedek apát, Európa fővédőszentje; szo.: Szt. Henrik; vas.: Lellisi Szt. Kamill emléknapja van.
 • Júl. 10-én, szerdán 14.00-19.00-ig Karitatív fodrászat lesz a Katkörben.
 • 12-én, pénteken 18.00-tól Játékest lesz a közösségi házban.

Hirdetések

Évközi 13. vasárnap

2019. június 30.

 

 • A hét ünnepei: ke.: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony); sze.: Szt. Tamás apostol; csüt.: Portugáliai Szt. Erzsébet; pé.: Zaccaria Szt. Antal áldozópap; szo.: Goretti Szt. Mária emléknapja van.
 • Most vasárnap a Szentszék javára gyűjtünk, vagyis „Péter-fillérek” gyűjtést tartunk.
 • Elkészültek az elsőáldozás képei. A sekrestyében átvehetők!
 • Aug. 22-25 között Hivatástisztázó lelkigyakorlat lesz Dömösön. Részletek a faliújságon!

Hirdetések

Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe

Úrnapja

2019. június 23.

 • A hét ünnepei: hé.: Keresztelő Szt. János születése; sze.: Alexandriai Szt. Cirill püspök és egyháztanító, Szt. Josemaria Escriva de Balaguer áldozópap; csüt.: Szt. László király; pé.: Jézus Szt. Szíve; szo.: Szt. Péter és Szt. Pál apostolok főünnepe van.
 • Jézus Szíve ünnepén, pénteken, 19.00-tól szentmise lesz templomunkban.
 • Jövő vasárnap a Szentszék javára gyűjtünk, vagyis „Péter-fillérek” gyűjtés lesz.

Hirdetések

Szentháromság vasárnapja

2019. június 16.

 • A hét ünnepei: pé.: Gonzága Szt. Alajos szerzetes; szo.: Morus Szt. Tamás vértanú püspök; vas.: Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe (Úrnapja).
 • 15-én, szombaton az esztergomi bazilikában diakónus- és papszentelés volt. Idén egyedül Fehér Zoltánt szentelték pappá az egyházmegyénkben. Három kispapot, pedig diakónussá. Imádkozzunk értük, hogy hűségesen tudják szolgálni Istent!
 • Egyházközségünk gimis közössége, a Szél közi nyitott évvégi lezáró alkalmat szervez 20-án. Az estén Törőcsik Júlia SSS fog előadást tartani a maximalizmus, megfelelési kényszer kezelése témában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk 19.00-ra a Közösségi Házba!

Hirdetések

Pünkösdvasárnap

2019. június 9.

 • A hét ünnepei: hé.: A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja; ke.: Szt. Barnabás apostol; csüt.: Páduai Szt. Antal áldozópap, egyháztanító; pé.: A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap; szo.: Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő; vas.: Szentháromság vasárnapjának főünnepe.
 • 12-én, szerdán 14.00-19.00-ig karitatív fodrászat lesz a Katkörben.
 • 13-án, csütörtökön 19.00-tól Ifjú Párok Találkozója lesz a Katkörben.

Hirdetések

Urunk mennybemenetele

2019. június 2.

 • A hét ünnepei: hé.: Lwanga Szt. Károly és társai, vértanúk; sze.: Szt. Bonifác vértanú püspök; csüt.: Szt. Norbert püspök; szo.: Boldog Sándor István vértanú szerzetes; vas.: Pünkösd.
 • Pünkösddel zárul a Húsvéti ünnepkör. Az Egyház parancsa szerint, legalább évente egyszer kell gyónni és a húsvéti időben áldozni. Aki még nem járult szentáldozáshoz, annak most van lehetősége megtenni ezt a kötelességét.
 • 3-án, hétfőn 19.30-tól Tamáskör lesz a közösségi házban.

Pünkösdi Szentségimádás - Virrasztás

Dátum: 
szo., 2019-06-08 20:00 - vas., 2019-06-09 04:00

Hirdetések

Húsvét 6. vasárnapja

2019. május 26.

 

 • Ma a Tömegtájékoztatás világnapja van. Egyben az európai parlamenti választásokat is ma tartják. Ne felejtsük el keresztény felelősségünket a társadalmainkért! Megfontoltan tegyünk eleget kötelességünknek!
 • A hét ünnepei: csüt.: Szt. István király ereklyéinek átvitele; szo.: Szt. Jusztinusz vértanú; vas.: Urunk mennybemenetele.
 • 27-én, hétfőn 16.30-tól FONÓ kreatív kör összejövetele lesz a közösségi házban.

Ferenc pápa üzenete a Tömegtájékoztatási eszközök 53. világnapjára

„…hiszen tagjai vagyunk egymásnak” (Ef 4,25)

A közösségi oldalaktól az emberi közösségig.

 

Kedves testvérek,

amióta az internet létezik, az Egyház mindig síkra szállt azért, hogy azt az emberek közötti találkozások és a szolidaritás szolgálatába állítsa. Ezzel az üzenettel szeretnélek titeket újra meghívni arra, hogy elgondolkodjunk kapcsolatokon alapuló létmódunk jelentőségéről és alapjairól, illetve napjaink kommunikációs környezetének kihívásai felől szemléljük az embernek az egyedüllét elkerülésére irányuló vágyát.