TAKI – Urunk mennybemenetele

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.

 

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatás 52. világnapjára

 

Az igazság szabaddá tesz benneteket” (Jn 8,32)

Az álhírek és a békét szolgáló újságírás

 

Kedves Testvérek!

Isten tervében az emberek közötti kommunikáció a közösség megélésének alapvető módja. Az emberi lény, aki Teremtőjének képmása és hozzá hasonlatos, képes rá, hogy kifejezze és megossza másokkal azt, ami igaz, ami jó, és ami szép. Képes rá, hogy elbeszélje tapasztalatát, hogy beszéljen a világról és így építse az események megértését, az azokra való emlékezést. Ám az ember, ha a saját gőgös önzését követi, ettől eltérő módon is használhatja kommunikációs képességét, amint azt már a kezdeteknél láthatjuk Káin és Ábel vagy a bábeli torony történetében (vö. Ter 4,1-16; 11,1-9). Ennek a hamis használatnak a tipikus jele az igazság megmásítása, az egyéni szinten csakúgy, mint közösségi szinten. Ezzel ellentétben, az Isten elgondolásához való hűségben a kommunikáció az a tér, ahol az ember kifejezésre juttatja személyes felelősségét az igazság keresésében és a közös jó építésében. Manapság, amikor a kommunikációs közeg egyre inkább felgyorsul a digitális rendszereken keresztül, magunk előtt látjuk az álhírek, az úgynevezett fake news jelenségét, amely arra indít bennünket, hogy gondolkozzunk el e kérdésen, s engem arra ösztökélt, hogy ezt az üzenetemet az igazság témájának szenteljem, ahogy ezt tették már számos ízben elődeim is, VI. Páltól kezdve (vö. 1972-es üzenet: A tömegkommunikáció az igazság szolgálatában). Szeretnék e gondolatokkal hozzájárulni ahhoz a közös törekvéshez, hogy elejét vegyük a hamis hírek terjedésének és újra felfedezzük az újságírói hivatás értékét, s az egyes emberek felelősségét az igazság továbbadásában.

Hirdetések

Húsvét 6. vasárnapja

2018. május 6.

 

 1. A hét ünnepei: hé.: Boldog Gizella; pé.: Boldog Salkaházi Sára ünnepe van. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe van.

 2. Májusban mindennap litániát imádkozunk. Az esti szentmisék előtt fél órával, valamint a reggeli miséket követően, kedden, pedig 8.00-tól.

 3. Május 7-én, 19.30-tól Tamás kör, a fiatal apákat várjuk szeretettel a közösségi házba!

TAKI – Húsvét 6. vasárnapja

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.

 

Hirdetések

Húsvét 5. vasárnapja

2018. április 29.

 

 1. A hét ünnepei: ke.: Szt. József a munkás; sze.: Szt. Atanáz püspök és egyháztanító; pé.: Szt. Flórián ünnepe lesz. Ezen a vasárnapon, a jó termésért imádkozunk, és Sienai Szt. Katalin Európa társvédőszentjének napja van.

 2. Április 30-án kirándulást szervezünk a Pilisbe. Az útvonal Kétbükkfa-nyereg - Pilis tető - Pilisszentkereszt lesz, majd busszal vissza Kétbükkfa-nyereghez. A gyalogtúra hossza 9 km, kevés emelkedőt tartalmaz (250m szint), gyerekeknek is teljesíthető. Mindenkit szeretettel várunk! Az odautazást autókkal oldjuk meg, április 30-án reggel 8:45-kor lesz a találkozó a templom mögötti parkolónál és 9-kor indulunk. Délután 5-6 óra között érünk vissza.

 3. Májusban mindennap litániát imádkozunk. Az esti szentmisék előtt fél órával, valamint a reggeli miséket követően, kedden, pedig 8.00-tól.

TAKI – Húsvét 5. vasárnapja

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.

 

KultKör: „10/10”

Ligeti Kultkör következő alkalmán, április 28-án, szombaton délután fél 5-kor Kovács Zsolt természetfotós, zenetanár, fotóriporter tart előadást és virtuális fotókiállítást a Katolikus Körben,

„10 / 10”címmel.

 

Dátum: 
szo., 2018-04-28 16:30 - 18:00

Kirándulás a Pilis-tetőre

 

Időpont: 2018. április 30.

Táv: 9 km

Utazás: Autó, rövid szakaszon volánbusz

Találkozó: 8:45

Visszaérkezés: 17-18 óra

 

 

 

 

Dátum: 
hét., 2018-04-30 08:45 - 18:00

Hirdetések

Húsvét 4. vasárnapja

Jó Pásztor, vagyis a Papi hivatások vasárnapja

2018. április 22.

 

 1. A hét ünnepei: hé.: Szt. Adalbert, a főegyházmegye védőszentje; ke.: Szt. György vértanú; sze.: Szt. Márk evangélista ünnepe lesz. A jövő vasárnap, könyörgő nap a jó termésért, és Sienai Szt. Katalin Európa társvédőszentjének ünnepe.

 2. 23-án 16.30-tól FONÓ kreatív kör lesz, a Katolikus Körben. Minden korosztályt szeretettel várunk!

 3. A Ligeti Kultkör következő alkalmán, április 28-án, szombaton délután fél 5-kor Kovács Zsolt természetfotós, zenetanár, fotóriporter tart előadást és virtuális fotókiállítást a Katolikus Körben, „10 / 10” címmel.

TAKI – Húsvét 4. vasárnapja

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.

Hirdetések

Húsvét 3. vasárnapja

2018. április 15.

 

 1. A hét ünnepei: hé.: Soubirous Szent Mária Bernadett; szo.: Szent Anzelm egyháztanító emléknapja lesz. Jövő vasárnap a papi hivatások vasárnapja lesz.

 2. Április 16-án, hétfőn, 16.00-tól Idősek köre lesz a közösségi házban, mindenkit szeretettel várunk!

 3. Bölcső Klub indul kisgyermekes anyukák és gyermekeik részére minden hónap első és harmadik csütörtökén délelőtt 10 órától 11 óráig a KatKörben. Az alkalmak felépítése: közös ima, beszélgetés egy-egy kiválasztott témáról, a kisgyermekekkel közös játék és éneklés. Első alkalom április 19-én lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

TAKI – Húsvét 3. vasárnapja

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.

Hirdetések

Az isteni irgalmasság vasárnapja

Húsvét 2. vasárnapja

2018. április 8.

 

 1. Ápr. 8-án elsőáldozás lesz a templomunkban a 9.00 órai szentmise keretében.

 2. Ez a vasárnap egyben az isteni irgalmasság vasárnapja.

 3. Ápr. 8-án a választások okán, ne feledjük el hazánkkal kapcsolatos kötelezettségünket!

 4. Ápr. 9-én, 16.30-tól FONÓ kör lesz a közösségi házban. Ez a nap egyben Urunk születésének hírüladása, azaz Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe.

Hirdetések

Húsvétvasárnap

Urunk feltámadása

2018. április 1.

 

 1. Fényes héten nem tartunk irodai szolgálatot.

 2. Április 2-án 19.30-tól Tamáskör lesz a közösségi házban.

 3. Ápr. 4-én, 20.30-tól felnőtt hittan lesz a Katkörben.

TAKI – Húsvét 1. vasárnapja

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.

Hirdetések

Nagyböjt 6. vasárnapja

Virágvasárnap

2018. március 25.


 

 

 1. Márc. 25-én, virágvasárnap este, a szentmisét követően, a Katkörben a Passió c. filmet vetítjük. Mindenkit szeretettel várunk!

 

 1. Márc. 26-án 16.30-tól FONÓ kreatív kör lesz a közösségi házban.

 

 1. Április 8-án választások lesznek. Ne feledjük el hazánkkal kapcsolatos kötelezettségünket!

TAKI – Virágvasárnap

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.

KultKör: „Mit láttál az úton?”

Márc. 24-én, szombaton 16.30-ra szeretettel várjuk a katolikus körbe minden zeneszerető, irodalomkedvelő Testvérünket. Kulturális programsorozatunk következő alkalmán Czigány György Prima Primissimma-díjas költő, szerkesztő, zongoraművész lesz a vendégünk. Előadásának címe: „Mit láttál az úton?” - Húsvét előtti vers, játék és muzsika.

Dátum: 
szo., 2018-03-24 16:30 - 18:30

Hirdetések

Nagyböjt 5. vasárnapja

2018. március 18.

 

 

 1. Hétfőn Szt. József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepe van; a következő vasárnap, Urunk szenvedésének emléke, azaz Virágvasárnap lesz.

 

 1. Ezen a hétvégén a szentföld javára gyűjtünk.

 

 1. Március 18-án, vasárnap délután 17.00 órakor Miklós atya fotókiállításának megnyitója lesz a Katolikus Körben. A kiállítás címe „Isten jelei a világban”.

TAKI – Nagyböjt 5. vasárnapja

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.