Hirdetések

Évközi 17. vasárnap

2018. július 29.


 

 1. A hét ünnepei: ke.: Loyolai Szt. Ignác; sze.: Ligouri Szt. Alfonz püspök és egyháztanító; szo.: Vianney Szt. János ünnepe van.

 2. Nyáron is folytatódik a csütörtök reggeli imádság, amelyben papi hivatásokért imádkozunk, minden héten. Illetve, csütörtökönként, 17.00-tól rózsafüzért is imádkozunk minden héten. Mindenkit bíztatok, hogy csatlakozzon, akár csak egy-egy alkalommal is, a közös imádságokhoz!

 3. Ezen a héten első csütörtök is lesz, ezért egész nap szentségimádásra hívjuk a kedves testvéreket!

 4. A héten lesz a hittanos tábor, imádkozzunk a gyermekekért, hogy lelkiekben gazdagodva tudjanak hazatérni és a közösség is épüljön a részvevők között!

Hirdetések

Évközi 16. vasárnap

2018. július 22.


 

 1. A hét ünnepei: hé.: Szt. Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentje; ke.: Árpád-házi Szt. Kinga; sze.: Szt. Jakab apostol; csüt.: Szt. Joakim és Szt. Anna, a Boldogságos Szűz Mári szülei; pé.: Szt. Charbell Makhlouf ünnepe van.

 2. Július 27-én, Játékest lesz a Katkörben, 18.00-tól. Mindenkit szeretettel várunk!

 3. Augusztus 6-án és szeptember 3-án 19.30-tól Tamás kör lesz a Katkörben.

Hirdetések

Évközi 15. vasárnap

2018. július 15.


 

 1. A hét ünnepei: hé.: Kármelhegyi Boldogasszony; ke.: Szt. Zoerárd András és Bendek remeték; sze.: Szt. Hedvig királynő; szo.: Brindisi Szt. Lőrinc ünnepe van.

 2. Július 19-én, Bölcső klub lesz a Katkörben, 10.00-tól. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 3. Augusztus 6-án és szeptember 3-án 19.30-tól Tamás kör lesz a Katkörben.

Hirdetések

Évközi 14. vasárnap

2018. július 8.


 

 1. A hét ünnepei: sze.: Szt. Benedek apát, Európa fővédőszentje; szo.: Lellisi Szt. Kamill ünnepe van. A következő héten: hé.: Kármelhegyi Boldogasszony; ke.: Szt. Zoerárd András és Bendek remeték; sze.: Szt. Hedvig királynő; szo.: Brindisi Szt. Lőrinc ünnepe van.

 2. Július 13-án, pénteken játékest lesz, 18.00-tól a Katkörben. Minden korosztályt szeretettel várunk!

 3. Július 19-én, Bölcső klub lesz a Katkörben, 10.00-tól. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Hirdetések

Évközi 13. vasárnap

2018. július 1.


 

 1. A hét ünnepei: hé.: Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony); ke.: Tamás apostol; pé.: Goretti Szt. Mária ünnepe van.

 2. Mai napon az Egyház központi céljaira gyűjtünk, azaz „Péter-fillérek” gyűjtés tartunk.

 3. Szombaton kertrendezés volt, nagyon szépen haladtunk, köszönöm mindenkinek a segítségét, aki rászánta az időt és az energiát!

Hirdetések

Keresztelő Szent János születése

2018. június 24.


 

 1. A hét ünnepei: ke.: Alexandriai Szt. Cirill püspök és egyháztanító; sze.: Szt. László király; csüt.: Szt. Iréneusz; pé.: Szt. Péter és Szt. Pál apostolok; szo.: A római egyház első szent vértanúinak ünnepe van.

 2. 25-én FONÓ kör lesz 16.30-tól a közösségi házban. Mindenkit szeretettel várunk!

 3. Jövő vasárnap az Egyház központi céljaira gyűjtünk, azaz „Péter-fillérek” gyűjtés lesz.

Hirdetések

Évközi 11. vasárnap

2018. június 17.


 

 1. A hét ünnepei: csüt.: Gonzága Szt. Alajos; vas.: Keresztelő Szt. János születésének ünnepe van.

 2. 21-én Bölcső klub lesz 10.00-tól Katkörben. Minden érintettet szeretettel várunk!

 3. 22-én 19.00-tól Játékest lesz a Katkörben. Mindenkit szeretettel várunk!

Hirdetések

Évközi 10. vasárnap

2018. június 10.

 1. A hét ünnepei: hé.: Szt. Barnabás apostol; sze.: Páduai Szt. Antal; pé.: Árpád-házi Boldog Jolán; szo.: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepe van.
 2. Június 9-én papszentelés volt Esztergomban. Egyházmegyénk három új pappal gazdagodott és két diakónussal, valamint négy állandó diakónussal. Imádkozzunk az új papokért és papi hivatásokért!
 3. 10-én, vasárnap 15.00-tól Ifjú párok közösségének családos találkozója lesz a Katkörben. Minden érintettet szeretettel várunk!

Hirdetések

Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja

2018. június 3.

 1. A hét ünnepei: ke.: Szt. Bonifác; sze.: Szt. Norbert; pé.: Jézus Szent Szíve; szo.: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepe van.

 2. Június 4-én Tamás kör lesz a közösségi házban, 19.30-tól. Minden fiatal apukát szeretettel várunk!

 3. 6-án, szerdán, az esti szentmise után, a Mónika kör imaalkalma lesz a templom hittantermében. Minden anyukát szeretettel várunk!

Hirdetések

Szentháromság vasárnapja

2018. május 27.

 1. A hét ünnepei: sze.: Szt. István király ereklyéinek átvitele; pé.: Szt. Jusztínusz. A következő vasárnap: Krisztus Szent Teste és vére, Úrnapja.

 2. Május 28-án FONÓ kör lesz a közösségi házban, 16.30-tól. Minden korosztályt szeretettel várunk!

 3. Hamarosan június hónap lesz és ezzel életbe lép a nyári miserend és irodaszolgálat. Amelynek rendje a faliújságon is olvasható.

Hirdetések

Pünkösdvasárnap

2018. május 20.

 

 1. A hét ünnepei: hé.: A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház anyja; ke.: Casciai Szt. Rita; sze.: Boldog Apor Vilmos püspök; csüt.: Szűz Mária, keresztények segítsége; szo.: Néri Szt. Fülöp ünnepe. A következő vasárnap: Szentháromság vasárnapja.

 2. Május 21-én egyházmegyei majális, Karizmák Ünnepe lesz Máriaremetén. Mindenkinek ajánlom figyelmébe! A részletek a faliújságon olvashatók!

 3. Pünkösdhétfőn nem tartunk irodai szolgálatot.

Hirdetések

Urunk mennybemenetele

2018. május 13.

 1. A hét ünnepei: sze.: Nepomuki Szt. János ünnepe van. A következő vasárnap pünkösd vasárnapja.

 2. Májusban mindennap litániát imádkozunk. Az esti szentmisék előtt fél órával, valamint a reggeli miséket követően, kedden, pedig 8.00-tól.

 3. Ezen a vasárnapon, 13-án az esti szentmise zenei szolgálatát a Sashalmi Gitáros Énekkar fogja adni, majd közvetlenül a szentmise után Pünkösdi Szentlélekváró Szentségimádás lesz a templomban, dicsőítő gitáros énekekkel.

TAKI – Urunk mennybemenetele

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.

 

Ferenc pápa üzenete a tömegtájékoztatás 52. világnapjára

 

Az igazság szabaddá tesz benneteket” (Jn 8,32)

Az álhírek és a békét szolgáló újságírás

 

Kedves Testvérek!

Isten tervében az emberek közötti kommunikáció a közösség megélésének alapvető módja. Az emberi lény, aki Teremtőjének képmása és hozzá hasonlatos, képes rá, hogy kifejezze és megossza másokkal azt, ami igaz, ami jó, és ami szép. Képes rá, hogy elbeszélje tapasztalatát, hogy beszéljen a világról és így építse az események megértését, az azokra való emlékezést. Ám az ember, ha a saját gőgös önzését követi, ettől eltérő módon is használhatja kommunikációs képességét, amint azt már a kezdeteknél láthatjuk Káin és Ábel vagy a bábeli torony történetében (vö. Ter 4,1-16; 11,1-9). Ennek a hamis használatnak a tipikus jele az igazság megmásítása, az egyéni szinten csakúgy, mint közösségi szinten. Ezzel ellentétben, az Isten elgondolásához való hűségben a kommunikáció az a tér, ahol az ember kifejezésre juttatja személyes felelősségét az igazság keresésében és a közös jó építésében. Manapság, amikor a kommunikációs közeg egyre inkább felgyorsul a digitális rendszereken keresztül, magunk előtt látjuk az álhírek, az úgynevezett fake news jelenségét, amely arra indít bennünket, hogy gondolkozzunk el e kérdésen, s engem arra ösztökélt, hogy ezt az üzenetemet az igazság témájának szenteljem, ahogy ezt tették már számos ízben elődeim is, VI. Páltól kezdve (vö. 1972-es üzenet: A tömegkommunikáció az igazság szolgálatában). Szeretnék e gondolatokkal hozzájárulni ahhoz a közös törekvéshez, hogy elejét vegyük a hamis hírek terjedésének és újra felfedezzük az újságírói hivatás értékét, s az egyes emberek felelősségét az igazság továbbadásában.

Hirdetések

Húsvét 6. vasárnapja

2018. május 6.

 

 1. A hét ünnepei: hé.: Boldog Gizella; pé.: Boldog Salkaházi Sára ünnepe van. Jövő vasárnap Urunk mennybemenetelének főünnepe van.

 2. Májusban mindennap litániát imádkozunk. Az esti szentmisék előtt fél órával, valamint a reggeli miséket követően, kedden, pedig 8.00-tól.

 3. Május 7-én, 19.30-tól Tamás kör, a fiatal apákat várjuk szeretettel a közösségi házba!

TAKI – Húsvét 6. vasárnapja

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.

 

Hirdetések

Húsvét 5. vasárnapja

2018. április 29.

 

 1. A hét ünnepei: ke.: Szt. József a munkás; sze.: Szt. Atanáz püspök és egyháztanító; pé.: Szt. Flórián ünnepe lesz. Ezen a vasárnapon, a jó termésért imádkozunk, és Sienai Szt. Katalin Európa társvédőszentjének napja van.

 2. Április 30-án kirándulást szervezünk a Pilisbe. Az útvonal Kétbükkfa-nyereg - Pilis tető - Pilisszentkereszt lesz, majd busszal vissza Kétbükkfa-nyereghez. A gyalogtúra hossza 9 km, kevés emelkedőt tartalmaz (250m szint), gyerekeknek is teljesíthető. Mindenkit szeretettel várunk! Az odautazást autókkal oldjuk meg, április 30-án reggel 8:45-kor lesz a találkozó a templom mögötti parkolónál és 9-kor indulunk. Délután 5-6 óra között érünk vissza.

 3. Májusban mindennap litániát imádkozunk. Az esti szentmisék előtt fél órával, valamint a reggeli miséket követően, kedden, pedig 8.00-tól.

TAKI – Húsvét 5. vasárnapja

Az eheti feladványok alább olvashatók, és a mellékletből le is tölthetők.

 

KultKör: „10/10”

Ligeti Kultkör következő alkalmán, április 28-án, szombaton délután fél 5-kor Kovács Zsolt természetfotós, zenetanár, fotóriporter tart előadást és virtuális fotókiállítást a Katolikus Körben,

„10 / 10”címmel.

 

Dátum: 
szo., 2018-04-28 16:30 - 18:00

Kirándulás a Pilis-tetőre

 

Időpont: 2018. április 30.

Táv: 9 km

Utazás: Autó, rövid szakaszon volánbusz

Találkozó: 8:45

Visszaérkezés: 17-18 óra

 

 

 

 

Dátum: 
hét., 2018-04-30 08:45 - 18:00