Ferenc pápa üzenete a hivatások 56. világnapjára

Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk

 

Kedves testvérek,

a tavaly októberi, a Fiatalokról szóló Szinódus eleven és termékeny tapasztalata után nemrégiben Panamában megünnepeltük a 34. Ifjúsági Világtalálkozót is. Két olyan találkozás volt ez, amely lehetővé tette, hogy az Egyház egyrészt a Szentlélek szava felé fordítsa figyelmét, másrészt megismerje a fiatalok életét, kérdéseiknek, az őket nyomasztó terheknek és a szívükben lakozó reményeknek sokaságát.

Májusi litánia

Májusban mindennap litániát imádkozunk. Az esti szentmisék előtt fél órával, valamint a reggeli miséket követően, kedden, pedig 8.00-tól.

Hirdetések

Húsvét 3. vasárnapja

2019. május 5.

 • A hét ünnepei: ke.: Boldog Gizella;  szo.: Boldog Salkaházi Sára vértanú emléknapja van. Következő vas.: Jó Pásztor vasárnapja van.
 • Májusban mindennap litániát imádkozunk. Az esti szentmisék előtt fél órával, valamint a reggeli miséket követően, kedden, pedig 8.00-tól.
 • 6-án, hétfőn 19.30-tól Tamáskör lesz a közösségi házban.

Katolikus óvoda

Támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait!

Hirdetések

Húsvét 2. vasárnapja;

Az isteni irgalmasság vasárnapja

2019. április 28.

 • A hét ünnepei: hé.: Sienai Szt. Katalin, szűz és egyáztanító, Európa társvédőszentje; ke.: Szt. Adalbert püspök és vértanú, a Főegyházmegye védőszentje, valamint Szt. V. Piusz pápa;  sze.: Szt. József, a munkás; csüt.: Szt. Atanáz püspök és egyháztanító; pé.: Szt. Fülöp és Jakab apostolok; szo.: Szt. Flórián vértanú, valamint Boldog Ceferino (El Pelé) vértanú ünnepe van.
 • Ma a jó termésért való könyörgés napja van.
 • Májusban mindennap litániát imádkozunk. Az esti szentmisék előtt fél órával, valamint a reggeli miséket követően, kedden, pedig 8.00-tól.

Hirdetések

Húsvétvasárnap

Urunk feltámadása

2019. április 21.

 • A hét ünnepei: sze.: Szt. György vértanú; csüt.: Szt. Márk evangélista ünnepe lesz. A következő vasárnap, az Isteni irgalmasság vasárnapja, mely egyben könyörgő nap is a jó termésért.
 • Húsvéthétfőn 7.30-kor és 19.00-kor is lesz szentmise és mind a két mise után imádkozzuk a Szent Charbell Makhlouf imakilencedet.
 • 27-én, szombaton 16.00-tól az elsőáldozók gyónása és szertartás próbája lesz a templomban.

Ligeti KultKör: Rákos Katalin

Május 4-én, szombaton 17.00-kor, a Ligeti KultKör előadás-sorozat következő alkalmán, Rákos Katalin művészettörténész lesz a vendégünk a közösségi házban. Előadásának címe Női példaképek az antik és a keresztény művészetben.

Dátum: 
szo., 2019-05-04 17:00

Hirdetések

Nagyböjt 6. vasárnapja

Virágvasárnap

2019. április 14.

 • Ez a vasárnap Urunk szenvedésének napja, azaz Virágvasárnap. Ezen a napon délelőtt csak 10.00-kor van szentmise! Ezen belül lesz a szokásos körmenet.
 • 15-én, hétfőn 15.30-tól Idősek klubja lesz a Katkörben.
 • 17-én, szerdán 9.00-13.00-ig karitatív fodrászat lesz a Katkörben.

Hirdetések

Nagyböjt 5. vasárnapja

2019. április 7.

 

 • A következő vasárnap Urunk szenvedésének napja, azaz Virágvasárnap. Ezen a napon délelőtt csak 10.00-kor lesz szentmise! Ezen belül tartjuk a szokásos körmenetet.
 • Ezen a vasárnapon, a Szentföldön élő keresztények javára gyűjtünk.
 • 8-án, hétfőn 16.30-tól FONÓ kreatívkör lesz a közösségi házban.

Hirdetések

Nagyböjt 4. vasárnapja

„Laetare vasárnap”

2019. március 31.

 • Nagyböjt hétfőin, 19.00-tól a rákoshegyi plébániával együttműködve, elindítottunk egy új előadássorozatot, A Szentségek Iskolája címmel. A hat részes sorozatból az első három a mi templomunkban, a többi Hegyen lesz megtartva. Részletek a plakáton olvashatók!
 • A karitász ezen a héten rendezi meg a szokásos tartós élelmiszergyűjtését. Aki szívesen adna felajánlást, a Borromeo Szt. Károly oltárnál kihelyezett asztaloknál helyezheti el az élelmiszert, amelyet a rászoruló családok között fogunk szétosztani! Előre is köszönjük!
 • Ápr. 1-jén, hétfőn 19.30-tól Tamáskör lesz a közösségi házban.

Hirdetések

Nagyböjt 3. vasárnapja

2019. március 24.

 • Hétfőn Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnepe van.
 • Most vasárnap az esti szentmisén a sashalmi gitárosok szolgálnak, majd azt követően képmeditáció lesz a templomban.
 • Nagyböjt péntekjein 18.00-tól végezzük a keresztutat a templomban.

A Szent Három Nap liturgiái

Nagycsütörtök

 • 19:00 szentmise
 • mise után lamentáció, majd Jézus búcsúbeszédének felolvasása
 • gyónási lehetőség: a szertartások után

Nagypéntek

 • énekelt zsolozsma: 8:00-tól, utána gyónási lehetőség
 • keresztút: 15:00
 • nagypénteki Liturgia: 19:00
 • utána lamentáció, szertartások után gyónási lehetőség
 • virrasztás: 5:00 óráig

Nagyszombat

 • (8:00-19:00 egész napos szentsír látogatás)
 • énekelt zsolozsma: 8.00-tól, majd gyónási lehetőség
 • egész napos Szentsír látogatás 19.00-ig

Húvéti vigília 
„… a vigília húsvét éjszakájának ünnepe!”

 • szombat 21:00 Vigília mise
 • körmenet: éjszakai szertartás végén: kb. 23:30-kor

Húsvétvasárnap

 • szentmisék: 09:00, 11:00 és 19:00
 • ételszentelés 09:00 órai szentmise végén

Húsvéthétfő

 • szentmisék: 07:30; 19:00

Hirdetések

Nagyböjt 2. vasárnapja

2019. március 17.

 • A hét ünnepei: hé.: Jeruzsálemi Szt. Cirill püspök és egyháztanító; ke.: Szt. József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese főünnepe van.
 • Nagyböjt péntekjein 18.00-tól végezzük a keresztutat a templomban.
 • Nagyböjt hétfőin, 19.00-tól a rákoshegyi plébániával együttműködve, elindítottunk egy új előadássorozatot, A Szentségek Iskolája címmel. A hat részes sorozatból az első három a mi templomunkban, a többi Hegyen lesz megtartva. Részletek a plakáton olvashatók!

Hirdetések

Nagyböjt 1. vasárnapja

2019. március 10.

 • Kezdetét vette a nagyböjt. Ezen a vasárnapon hamvazás lesz a szentmiséket követően. A pénteki napokon hústilalom van, 14 év felett, amelyet nagyböjtben nem lehet kiváltani jócselekedetekkel, valamint alamizsnával.
 • Nagyböjt péntekjein 18.00-tól végezzük a keresztutat a templomban.
 • Márc. 24-én, vasárnap az esti szentmisét követően képmeditáció lesz a templomban.
 • A triduum, április 12-13-14-én lesz, az esti szentmise keretében.
 • Április 12-én fáklyás keresztút lesz a Rákosligeti Kálváriánál, 19.30-kor indulunk a templomtól. Ezen a napon nem lesz a mise előtt keresztút a templomban.

Virrasztás

Március 22-én, pénteken 21.00-tól 23-án, 6.00 órai szentmiséig virrasztás lesz a templomunkban. Az egész kerületből várjuk szeretettel a testvéreket. Egész este különböző imamódokkal imádkozunk. Részletek a faliújságon olvashatók!

 

Dátum: 
pén., 2019-03-22 21:00

Ligeti KultKör - Lisányi Endre: Elmélkedés a vallásos és szakrális művészetről

Március 23-án, szombaton 17.00-tól Lisányi Endre képzőművész-esztéta tart előadást: Elmélkedés a vallásos és szakrális művészetről címmel, a Ligeti Kultkör keretében a közösségi házban.

Dátum: 
szo., 2019-03-23 17:00

A Szentségek Iskolája

Nagyböjt hétfőin, 19.00-tól a rákoshegyi plébániával együttműködve, elindítunk egy új előadássorozatot, A Szentségek Iskolája címmel. Hasonlóan az Eucharisztia Iskolájához, az első három előadás a mi templomunkban, a többi Hegyen lesz megtartva. Részletek a plakáton olvashatók!

Dátum: 
Ismétlődés minden héten hét. Ápr 15 2019-ig .
hét., 2019-03-11 19:00
hét., 2019-03-18 19:00
hét., 2019-03-25 19:00
hét., 2019-04-01 19:00
hét., 2019-04-08 19:00
hét., 2019-04-15 19:00

Hirdetések

Évközi 8. vasárnap

2019. március 3.

 • A hét ünnepei: hé.: Boldog Meszlényi Zoltán püspök vértanú; sze.: hamvazószerda; csüt.: Szt. Perpétua és Felicitász vértanúk; pé.: Istenes Szt. János; szo.: Római Szt. Franciska ünnepe van.
 • 4-én, hétfőn az Idősebbek Köre kirándulást szervez a Naplás tóhoz. Találkozás 9.30-kor a templom előtt. Részletek az ingyenes újságos asztalon található
 • Szintén hétfőn 19.30-tól Tamás kör lesz a közösségi házban.

Hirdetések

Évközi 7. vasárnap

2019. február 24.

 • A következő vasárnap egyben könyörgő nap is lesz a világ éhezőiért.
 • Ezen a hétvégén a katolikus iskolák javára gyűjtünk!
 • 25-én, hétfőn 16.30-tól FONÓ kreatív kör lesz a közösségi házban.