2008. november 23.

2008. november 23.

HIRDETÉSEK

Krisztus király vasárnapja
2008. november 23.

1.) Ma Krisztust, mint mindenség királyát ünnepeljük. Ez egyben az egyházi év utolsó vasárnapja is. Délután 5.00 órától imaóra lesz a templomban.
Jövő vasárnap Advent első vasárnapja lesz, amivel kezdetét veszi az új egyházi év. Adventben minden hétköznap (hétfőtől szombatig) reggel ½7-kor kezdődnek a Rorate szentmisék. Szerdánként is csak reggel lesz szentmise.
2.) Ma országos gyűjtés van a Karitász javára. Kedves testvérek adományait az Egyházmegyei Karitász Központ támogatására fogjuk továbbítani. Nagylelkű adományaikat hálásan köszönjük!
3.) Szentmise után a kijáratnál Szent Erzsébet kenyerét szeretnénk kínálni a kedves testvéreknek.
4.) A pásztorjáték próbák vasárnaponként vannak délelőtt a 9-es mise után a plébánián. Minden gyereket és ifjat szeretettel várunk!
5.) Szombaton, november 29-én 9.00 órától gitártanulás lesz a hittanteremben. Azon kívül pedig, idén már csak december 13-án lesz.
6.) Szombaton, november 29-én délután ½4-től az Isteni irgalmasság c. film megtekintésére kerül sor a plébánián.
7.) Szombaton, november 29-én délután 4.00 órától adventi koszorúkötésre várjuk a kedves szülőket és a gyerekeket a hittanteremben. Koszorúról és alapanyagról mindenki maga gondoskodik.
8.) Jövő vasárnap délután 4-kor lesz a rákosligeti temetőben helyreállítandó kereszt felszentelése, ahová mindenkit szeretettel várunk!
9.) A jövő évi szentmise szándékokat Advent 1. vasárnapjától lehet bejegyeztetni a sekrestyében vagy a plébánián. Egyben jelezzük, hogy 2009. január 1-től új stóladíjak lépnek érvényben, így a szentmisék stóladíjai is következő képpen változnak: csendes mise 1.200,-, orgonás mise 2.700,- lesz. Részletek a sekrestyében vagy a plébánián kérhetők.