Hirdetések

Hirdetések

 

Húsvét 6. vasárnapja  

2013. május 5.

 

1. Május első vasárnapján szeretettel köszöntjük az édesanyákat!

2. Hálásan köszönjük a Karitász munkatársaknak a szombati nagytakarítást, amit a közösségi háznál végeztek!

3. Májusi litániát keddenként is reggel fogjuk imádkozni. Így templomunkban hétfőn, kedden és csütörtökön reggel 8-kor, szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap este ½ 7-kor lesz a májusi litánia. Pontos időpontok a Hirdetőtáblán és a honlapon is olvashatók.

4. Csütörtökönként minden nap a reggeli mise után délelőtt 9 óráig imaóra van a papokért, délután 4-től este 9-ig pedig egyházközségünkért és egész egyházunkért.

5. Pénteken, május 10-én este 6-tól, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban megtekinthető „Az utolsó hegycsúcs” c. film. Benne nemcsak Pablo személyéről, hanem a filmben nyilatkozók tanúsága által a boldogságról és a szenvedésről, a teljes életről és a halálról is kapunk egyfajta képet.

6. Szombaton, május 11-én „Élő Rózsafüzér” zarándoklat lesz Budapest körül. Merjünk bátran bekapcsolódni minél nagyobb szakaszon! Hozzánk, várhatóan ¾ 10-re fognak érkezni. Részletek a Hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók.

7. Jövő vasárnaptól, május 12-től a 9-es mise után újra indul a vasárnapi játszóház a közösségi háznál.

8. Jövő vasárnap, május 12-én, a Kápostásmegyeri Karitász lakás- és játéktextília vásárt rendez templomunk előtt. A bevételt Böjte Csaba ferences atyának továbbítják.

9. Május 16-17-18-án, a Rákoscsaba-újtelepi templomban Pünkösdi Kórustalálkozó lesz, amelynek részletes programja a Hirdetőtáblán és a honlapon olvasható.

10. Május 17-20. között buszos zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra. Indulás pénteken, visszaérkezés Pünkösdhétfőn lesz. Önrész 30.000 ft/fő, több családtag esetén nagy kedvezmény: 3-ik családtagnak 15.000 ft, 4-iknek 10.000 ft, 5-iktől 5.000-5.000 ft. Jelentkezni az önrész teljes vagy 50% befizetésével a plébánián vagy mise után a sekrestyében. Fontos részletek a Hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók!

11. Május 26-án, vasárnap du. 4-től ministránsvizsga lesz templomunkban, előtte való pénteken du. ½ 4-től pedig a főpróba. Ministránsavatás Úrnapján lesz, június 2-án az ünnepi szentmise keretében, ministránstábor pedig július 15-ei héten lesz.

12. Június 4-én, kedden, a Rózsafüzér imacsoport támogatásával és szervezésében elzarándokolunk Monokra és Tokajba. Programról és jelentkezésről részletek a Hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók.