2008. november 16.

2008. november 16.

HIRDETÉSEK

Évközi 33. vasárnap
2008. november 16.

1.) Ma du. 4.00 órától Fészek klub összejövetelre várjuk a gyermekes szülőket és gyermekeiket a plébánián.
2.) Ma az esti szentmise után Jótékonysági Koncert lesz templomunkban a Ligeti Idősek Otthonának megsegítésére. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók.
3.) November 19-én, szerdán az esti szentmise után, vagyis ½7-től, Testületi ülésre hívjuk a testület tagjait a plébániára.
4.) A gitártanulás, ami most szombaton lenne, egy héttel később lesz, november 29-én. Azon kívül pedig, idén december 13-án lesz a következő és egyben az utolsó.
5.) Szombaton, november 22-én délután 3.00 órától Szépkorúak klubja lesz a plébánián, ahová szeretettel várjuk kedves testvéreket.
6.) Jövő vasárnap, november 23-án Krisztus király ünnepe lesz, ami az egyházi év utolsó vasárnapja is. Délután 5.00 órától Szentségimádás lesz a templomban, amire szeretettel hívunk mindenkit.
7.) A pásztorjáték próbák vasárnaponként vannak délelőtt a 9-es mise után a plébánián. Minden gyereket és ifjat szeretettel várunk!
8.) Elkezdődtek a Bibliaórák a templomban péntekenként este 6.00 órától. Minden felnőttet szeretettel várunk.
9.) Az ifjúsági hittan csütörtökönként van este 8-tól a plébánián. Előtte 7-től felnőtt keresők hittanja van szintén a plébánián.
10.) Köszönjük mindazoknak, akik anyagi hozzájárulással is támogatják plébániai közösségünket. Adományaikat csekken, átutalással vagy személyesen adhatják át a sekrestyében vagy a plébánián.
11.) A jövő évi szentmise szándékokat Advent 1. vasárnapjától lehet bejegyeztetni a sekrestyében vagy a plébánián.