Hirdetések

Hirdetések

 

Húsvét 4. vasárnapja  

2013. április 21.

 

1.             A Rákosmenti Plébániák Ping-pong Bajnokságának idei kupáját idén is a Rákosligeti Plébánia hozta el. Minden játékosnak gratulálunk, Halász Dezsőnek pedig köszönjük a szervezést, valamint a felajánlott kupát és az érméket.

2.             Jövő vasárnap, április 28-án, helyi Karitász szervezésében gyerekruha- és sportszerbörze lesz a hittanteremben. A börzére szánt felajánlások április 12-től adhatók le a hittanteremben. Az összegyűlt gyermekruhák és sportszerek a börze napján ingyenesen elvihetők. A Karitász céljaira felajánlást elfogadunk. Részletek a plakáton olvashatók.

3.             Május 17-20. között buszos zarándoklatot szervezünk Csíksomlyóra. Indulás pénteken, visszaérkezés Pünkösdhétfőn lesz. Önrész 30.000 ft/fő, több családtag esetén nagy kedvezmény: 3-ik tagnak 15.000 ft, 4-iknek 10.000 ft, 5-iktől 5.000-5.000 ft. Jelentkezni az önrész teljes vagy 50% befizetésével a plébánián vagy mise után a sekrestyében. Fontos részletek a Hirdetőtáblán és plébániánk honlapján olvashatók!

4.             Hálás köszönetet szeretnénk mondani Kiss Aninak, aki több éven keresztül segített a plébánia adminisztrációjában. A Jóisten áldása legyen a további munkáján is!

5.             Azok a szülők, akik a leendő elsős és ötödikes gyermekeiknek még nem kérték írásba a katolikus hit- és erkölcstan oktatását, következő napok során még pótolhatják. Ezzel is eleget tesznek a gyermekük megkeresztelésekor tett ígéretüknek!