Hirdetések

Hirdetések

Húsvétvasárnap  

2013. március 31. 

 

1.  Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a templom takarításával és díszítésével, az ének- és ministránsi szolgálattal, és akik az anyagi támogatásukkal hozzájárultak az idei húsvéti ünnepünk méltó megünnepléséhez!

2.  Húsvéthétfőn szentmise reggel 9-kor és este 7-kor lesz.

3.  A héten első csütörtök lesz. Kérünk minden órára legalább 2-2 jelentkezőt, hogy a reggeli mise után este 9-ig egész nap nyitva lehessen a templom. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

4.  Jövő vasárnap, április 7-én a 9-es mise keretében 12 gyermek lesz elsőáldozó. Imádkozzunk értük és családjaikért, hogy egész életükben bizalommal merjenek az Úr asztalához járulni és az Ő gyógyító szeretetéért folyamodni.

5.  Április 13-án, szombaton este 6-tól, a Keresztény Értelmiségiek Szövetség helyi szervezete rendezésében Petrás Mária moldvai születésű népdalénekes és iparművész tart énekes előadást templomunkban.

6.  Az idei Rákosmenti Katolikus Plébániák ping-pong Bajnoksága április 20-án, szombaton lesz de. 10-től a kerületi Zrínyi Miklós Ált. Iskolában. Jelentkezés a kerület valamelyik plébániáján vagy közvetlenül a Rákosligeti Plébánián lehet.

7.  A szeptember 1-től választható katolikus hit- és erkölcstanra, a leendő elsősök és ötödikesek az újságos asztalon található Nyilatkozat segítségével jelentkezhetnek szülői segítséggel. A kitöltött és aláírt Nyilatkozatot az iskola vezetőségének kell leadni minél hamarabb!

8.  A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia köszönetet mond minden felajánlónak, aki jövedelemadója 1%-át a Katolikus Egyháznak ajánlotta fel. Ez abban az esetben is támogatásnak számít, hogyha akár a nulla összegről történt rendelkezés, mivel az állami kiegészítés és egyéb támogatások mértéke a rendelkezők számának arányában történik.