Hirdetések

Hirdetések

 

Nagyböjt 5. vasárnapja  

2013. március 17.

1.  Ma országos gyűjtés van a nehéz körülmények között élő szentföldi keresztények javára.

2.  Mai napig tart a Karitász-gyűjtés. Köszönettel fogadjuk a tartós élelmiszer felajánlásukat, amit a karitász munkatársak helyi rászorulók számára fognak eljuttatni!

3.  Nagyböjtben péntekenként este 6-tól imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot. A héten a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarok Egyesület tagjainak vezetésével fogjuk imádkozni.

4. Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. Barkaszentelés a 11-es mise elején lesz.

5.  A nagyheti és a húsvéti mise- és gyóntatási rend megtalálható a Hirdetőtáblán és a holnapon.

6.  Az újságos asztalnál megtalálható az az aláírásgyűjtő ív, amelynek pontos kitöltésével és aláírásával az „Egy közülünk” elnevezésű európai polgári kezdeményezést lehet támogatni. A kezdeményezés fő célja, hogy az EU ne finanszírozzon embriók elpusztításával járó kísérleteket. Részletek a plakáton, a tájékoztatóban és az útmutatóban olvashatók. Fontos, hogy egy személy csak egyszer írja alá papír alapon vagy elektronikuson.

7.  Az idei Rákosmenti Katolikus Plébániák Ping-pong Bajnoksága április 20-án, szombaton lesz de. 10-től a kerületi Zrínyi Miklós Ált. Iskolában. Jelentkezni a kerület valamelyik plébániáján vagy közvetlenül a Rákosligeti Plébánián lehet.

8.  Március 25-én Kaszap István Alapítvány buszos zarándoklatot szervez Székesfehérvárra. Információk a Hirdetőtáblán vagy az alapítvány honlapján olvashatók.

9.  A 2013. szeptember 1-től érvényes kötelező erkölcstan, ill. a választható katolikus hit- és erkölcstannal kapcsolatban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körleveléből tájékozódhatunk. A leendő elsősök és ötödikesek szülei az újságosasztalon található Nyilatkozat segítségével kérhetik iskolájukban a katolikus hit- és erkölcstanra való beiratkozást. A kitöltött és aláírt Nyilatkozatot az iskola vezetőségnek kell leadni minél hamarabb!