Hirdetések

Hirdetések

Nagyböjt 4. vasárnapja  

2013. március 10.

1. Mai naptól jövő vasárnapig tart a Karitász-gyűjtés. Köszönettel fogadjuk a templomban vagy a sekrestyében tartósélelmiszer felajánlásukat, amit a karitász munkatársak helyi rászorulók számára fognak eljuttatni!

2. Az idei nagyböjti lelkigyakorlat március 15-én, 16-án és 17-én, azaz péntek, szombat, vasárnap lesz. Pénteken és szombaton az esti 7-es misén, vasárnap pedig a reggeli 9-es mise keretében lesz, Burger Ferenc, péceli plébános atya vezetésével.

3. Nagyböjtben péntekenként este 6-tól imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot. A héten a képviselőtestület vezetésével fogjuk imádkozni.

4. Az újságos asztalnál megtalálható az az aláírásgyűjtő ív, amelynek pontos kitöltésével és aláírásával az „Egy közülünk” elnevezésű európai polgári kezdeményezést lehet támogatni. A kezdeményezés fő célja, hogy az EU ne finanszírozzon embriók elpusztításával járó kísérleteket. Részletek a plakáton, a tájékoztatóban és az útmutatóban olvashatók. Fontos, hogy egy személy csak egyszer írja alá: papír alapon vagy elektronikuson www.egykozulunk.hu oldalon!

5. Az idei Rákosmenti Katolikus Plébániák Ping-pong Bajnoksága április 20-án, szombaton lesz de. 10-től a kerületi Zrínyi Miklós Ált. Iskolában. Jelentkezés a kerület valamelyik plébániáján vagy közvetlenül a Rákosligeti Plébánián lehet.

6. A 2013. szeptember 1-től érvényes kötelező erkölcstan, ill. a választható katolikus hit- és erkölcstannal kapcsolatban a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevelet adott ki, amit kedves Testvérek szíves figyelmébe szeretnénk ajánlani. Annak tartalma alább olvasható. A leendő elsősök és ötödikesek szülei az újságos asztalon található Nyilatkozat segítségével kérhetik iskolájukban a katolikus hit- és erkölcstanra való beiratkozást. A kitöltött és aláírt Nyilatkozatot az iskola vezetőségnek kell leadni minél hamarabb!