Hirdetések

Hirdetések

 

Nagyböjt 3. vasárnapja  

2013. március 3.

 

1. Ma az esti mise után Képmeditáció lesz, amelynek témája a nagyböjt. Az esti mise zenei szolgálatát a sashalmi gitáros fiatalok fogják adni.

2. A héten első csütörtök lesz. Amennyiben reggel 9-től du. 4-ig minden órára lesz legalább 2-3 jelentkező, akkor a templom reggeli misét követően este 9-ig lesz nyitva. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

3. Jövő vasárnaptól Karitász-gyűjtés lesz: köszönettel fogadjuk templomunkban vagy a sekrestyében tartós élelmiszer-felajánlásokat, amit a karitász munkatársak helyi rászorulók számára fognak eljuttatni!

4. Az idei nagyböjti lelkigyakorlat március 15-én, 16-án és 17-én, azaz péntek, szombat, vasárnap lesz. Pénteken és szombaton az esti 7-es misén, vasárnap pedig a reggeli 9-es mise keretében lesz, Burger Ferenc, péceli plébános atya vezetésével.

5. Nagyböjtben péntekenként este 6-tól imádkozzuk a keresztúti ájtatosságot. A héten a Rózsafüzér imacsoport vezetésével fogjuk imádkozni.

6. Az idei Rákosmenti Katolikus Plébániák Ping-pong Bajnoksága április 20-án, szombaton lesz de. 10-től a kerületi Zrínyi Miklós Ált. Iskolában. Jelentkezés a kerület valamelyik plébániáján vagy közvetlenül a Rákosligeti Plébánián lehet.

7. A 2013. szeptember 1-től érvényes kötelező erkölcstan, ill. a választható katolikus hit- és erkölcstannal kapcsolatban a Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevelet adott ki, amit kedves Testvérek szíves figyelmébe szeretnénk ajánlani. Annak tartalma itt olvasható. A leendő elsősök és ötödikesek az újságos asztalon található Nyilatkozat segítségével kérhetik iskolájukban a katolikus hit- és erkölcstanra való beiratkozást. A kitöltött és aláírt Nyilatkozatot az iskola vezetőségnek kell leadni minél hamarabb!