Hirdetések

Hirdetések

 

Évközi 5. vasárnap  

2013. Február 10.

 

1.             Köszönjük mindazoknak, akik segítettek az idei KAFA megrendezésében! Ma du. 2-től kérünk segítséget a takarításhoz és a padok/székek pakolásához.

2.             A héten Hamvazószerda lesz, az év két szigorú böjti napok egyike. Mindenki tekintse lelkiismereti kötelességének, hogy egész nagyböjtben tartózkodjon a zajos mulatságtól, és törekedjen minél több, szeretetből fakadó jó cselekedetre és bűnbánatra!

3.             A héten még lehet csatlakozni a bérmálásra készülő csoporthoz: csütörtök este 6-ra várjuk a plébániára az ált. isk. 7-ik osztály és érettségi előtt álló fiatalokat. Szerdán az esti szentmise után a felnőtt keresőknek van a keresztségre vagy a szentáldozásra/szentgyónásra való felkészülésük a plébánián. Pénteken este 6-tól a hitünk tanításában elmélyedni vágyó felnőtteknek van Bibliaóra a templomban.

4.             Minden hónap 1. és 3. péntekén a Karitász fogadóórát tart du. 4-től 6-ig a Közösségi Háznál (XV. utca 2.). Részletek a Hirdetőtáblán és plébániánk honlapján olvashatók.

5.             Február 23. szombat reggel 9-től kirándulni megyünk a hegyekbe. Aki szívesen csatlakozna és autóval tud jönni, jelezze hány szabad férőhelye van. Részleteket hamarosan hirdetjük!

6.             Akik szeretnének hozzájutni a Hirdetésekhez rendszeresen nyomtatott formában, szíveskedjenek jelezni a sekrestyében, ahonnan majd minden hétvégén átvehetik.