Hirdetések

Hirdetések

Advent 3. vasárnapja 

2012. december 16.

 

1.             Köszönjük mindazoknak, akik idei egyházi hozzájárulásukkal támogatták plébániaközösségünket!

2.             Köszönjük a karitász csomagba szánt süteményeket, amit a karitász munkatársak a kerület szegény családjainak illetve idősebb testvéreknek juttatnak el Karácsonyra.

3.             Köszönjük azok segítségét, akik a héten, a zord idő ellenére, segítségünkre voltak a Fő téri adventi vásárban!

4.             Köszönjük azok segítségét is, akik a szombati zord időben segítettek a karácsonyfák kivágásában, szállításában és azok felállításában!

5.             A Rorate misék már csak ezen a héten lesznek hétfőtől péntekig reggel ½ 7-kor, szombaton csak este 6-kor lesz mise!

6.             Hétvégi misék után a hittanteremben adventi vásár van, aminek bevétele a Karitász támogatására lesz fordítva, a templom kijáratánál gyűjtött adományokkal együtt.

7.             Szerdán, december 19-én este 6-tól karácsonyi koncert lesz templomunkban a Gregor József Általános Iskola szervezésében.

8.             Csütörtökön, december 20-án a Rorate mise után lesz templomunk nagytakarítása, amihez kérjük mindenki segítségét!

9.             Péntekig, december 21-ig adhatók le az adventi rajzpályázatok a sekrestyében. Eredményhirdetés december 24-én lesz a Pásztorjáték végén. Részletek a Hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók.

10.      Templomunkban a 4-ik adventi gyertya meggyújtása szombaton lesz az esti 6-os mise előtt ¼ órával.

11.      Fő téren a 4-ik adventi gyertya meggyújtása, kerületi katolikus plébániák szervezésében, szombaton lesz, du. 5-től. Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket is!

12.      Jövő vasárnap, december 23-án du. 4-től a Fő téren, kerületi felekezetek kórusai közös karácsonyi koncertet adnak.

13.      A Pásztorjáték december 24-én, hétfőn lesz du. 4-től.

14.      December 24. szentmise reggel ½ 8-kor lesz (nem Rorate mise!) és éjfélkor. A december 24. és január 1. közötti miserend megtalálható a Hirdetőtáblán és plébániánk honlapján is. 2013. január 1-től némileg változik a miserend, ami az újságos asztalnál található brosúrán, a Hirdetőtáblán és a honlapon is olvasható. Templomunk és a kerületi templomok új miserendje téli-nyári időszakra egyaránt érvényes.

15.      Megjelent a „Ligeti Misszió” legújabb száma, amelynek további megjelenéséhez köszönettel fogadunk adományokat és írásokat

16.      Január 26-tól „Jegyes kurzust” indítunk, amelyre várjuk olyan fiatal párok jelentkezését, akik már meghozták a végleges döntést, hogy szeretnének összeházasodni. Olyan párok is jelentkezhetnek, akik még nem véglegesítették az esküvő időpontja, vagy akik más templomban szeretnék esküdni. Jelentkezni lehet személyesen, telefon (1/257-9427) vagy e-mailben (ligeti.misszio@gmail.com).