Hirdetések

Hirdetések

Advent 2. vasárnapja 

2012. december 9.

 

1.             Adventben a Rorate misék hétfőtől péntekig vannak reggel ½ 7-kor, szombaton csak este 6-kor van mise!

2.             Az újságos asztalnál lehet jelentkezni a Rorate misén való felolvasásra.

3.             Hétvégi misék után a hittanteremben adventi vásár van, aminek bevétele a Karitász támogatására lesz fordítva, a templom kijáratánál gyűjtött adományokkal együtt.

4.             Már lehet szentmise szándékot íratni az új évre a sekrestyében vagy a plébánián.

5.             Kedden, december 11-én délelőtt Babam-mama klub lesz a Közösségi Háznál.

6.             A Fő téri adventi vásáron idén is kint lesznek a kerületi katolikus plébániák. Plébániánk szerdán lesz du. 3-tól 6-ig és szombaton du. 2-től ½ 5-ig. Kérjük azok jelentkezését, akik tudnak vállalni 1-2 órát!

7.             Az idei adventi lelkigyakorlat a héten lesz csütörtökön, pénteken és szombaton, azaz, dec. 13-án, 14-én és 15-én este 6-kor Bárány Béla Bosnyák téri plébános vezetésével.

8.             Templomunkban adventi gyertyagyújtás szombatonként van az esti 6-os mise előtt ¼ órával.

9.             A Karitász munkatársak most szombatig, december 15-ig várják a karácsonyi csomagba szánt száraz süteményeket a sekrestyében vagy a plébánián.

10.      Adventi rajzpályázatot hirdetünk a gyermekeknek „Advent Rákosligeten” címmel, amelynek központi témája a gyermekek karácsonyi készülődése. A rajzok legkésőbb december 21-ig adhatók le a sekrestyében, eredményhirdetés december 24-én lesz, a Pásztorjátékon. Részletek a Hirdetőtáblán és plébániánk honlapján olvashatók.

11.      A december 24. és január 1. közötti miserend megtalálható a Hirdetőtáblán és plébániánk honlapján is. 2013. január 1-től templomunkban némileg változik a miserend, ami az újságos asztalnál található brosúrán, a Hirdetőtáblán és a honlapon is olvasható. Templomunk és a kerületi templomok új miserendje téli-nyári időszakra egyaránt érvényes.

12.      Megjelent a „Ligeti Misszió” legújabb száma, amelyben sajnálatos módon, egy komolyabb sajtóhiba is található. Az újság további megjelenéséhez köszönettel fogadunk adományokat és írásokat.

13.      A Kaszap István Alapítvány zarándoklatot szervez Székesfehérvárra. Pontos időpont és jelentkezési lehetőségek a Hirdetőtáblán olvashatók.