2008. május 25.

2008. május 25.

HIRDETÉSEK

Krisztus szent teste és vére
Úrnapja
2008. május 25.

1.) Ma Krisztus szent testének és vérének ünnepe van, közismert nevén Úrnapja. A kenyér és bor színe alatt köztünk lévő Jézust ünnepeljük, aki csillapítani akarja az igazság és szeretet iránti éhségünket.
Egyben Hősök napja is van. Anyaszentegyházunk arra hív, hogy emlékezzünk meg azokról a hősökről, akik életüket áldozták a szabadságáért és egy szebb jövőért.
2.) Ma a ½ 11-es szentmise után kerül sor az úrnapi körmenetre. Kérünk mindenkit, hogy vegyen részt a körmeneten, amely nem csak hitvallás a külvilág számára, hanem az Egyházhoz való tartozásunk jelképe is.
3.) Május 29-én, csütörtökön este 7 órától Eperjes Károly színművész „Az igazat mondd, ne csak a valódit” címmel zenés, rendhagyó előadást tart a XX. század Istenkereső költők vereseiből (Ady, Babits, József Attila, Pilinszky). Az előadás a rákosligeti katolikus templomban lesz. A belépés díjtalan.
Kérjük kedves testvérek segítségét, hogy aki teheti, továbbítsa a hírt olyan helyekre és fórumokra, ahol minél többen tudomást szerezhetnek róla.
4.) Jövő vasárnap az esti szentmisén a Sashalmi Ifjúsági Kórus fog énekelni. A szentmise után Képmeditáció lesz, azt követően pedig Agapéra várjuk kedves testvéreket a hittan teremben.
5.) Még a héten lesz utoljára májusi litánia: minden hétköznap este 7-től, szerdán csütörtökön és szombaton pedig este ½ 7-től.