Hirdetések

Hirdetések

Évközi 32. vasárnap

2012. november 11.

1.               Péntektől, november 16-tól kezdetét veszi a Karitász fogadóórája, amelyet minden hónap első és harmadik péntekén tartanak majd, du. 4-től 6-ig a Közösségi Háznál (XV. u. 2.). Hozzájuk az alábbi kérdésekkel fordulhatnak: lelki segítségnyújtás, információ egészségügyi, szociális ügyekben, jogsegélyszolgálat, tanácsadás egyéni kérdésekben. Kérjük a hír továbbadását a kerületben, akár a plakát, szórólapok terjesztésével is!

2.               Szombaton, november 17-én az esti ½ 6-os szentmisére várnak szeretettel a Rákoscsaba-újtelepiek templomuk búcsúünnepére illetve az azt követő agapéra. Templomunktól, gyalogos keresztaljával  ½ 5-kor lesz az indulás!

3.               Idén is lesz Adventi vásár a hittan teremben, ahová köszönettel fogadunk felajánlásokat. A vásár bevétele a rászoruló családok és idősek támogatására lesz fordítva.

4.               Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik idei egyházi hozzájárulásukkal támogatták plébániaközösségünket. Előre köszönjük azoknak is, akik személyesen, csekken vagy átutalással csak ezután tesznek eleget lelkiismeretbeli kötelességüknek!

5.               A „Ligeti Misszió” újságunk következő számában, amelyben Adventtől Nagyböjt elejéig terjedő időt öleli magában, a Nagyböjtről személyes vallomásokat szeretnénk megjelentetni minden korosztálytól „Számomra a Nagyböjt...” kezdő szavakkal. Életkorral és névvel vagy monogrammal ellátott sorokat a ligeti.misszio@gmail.com címre, valamint a sekrestyébe vagy az irodába lehet eljuttatni.