Hirdetések

Hirdetések

Évközi 31. vasárnap

2012. november 4.

1.               A héten, pénteken, november 9-én du. 2-kor kerül sor díjátadó ünnepségre a Vigyázó Sándor Művelődési Házban, ahol Tompa Attilánét, egyházközségünk- és képviselőtestületünk tagját a „Szociális ágazatban végzett kimagasló tevékenységért díjjal” tüntetik ki. Szívből gratulálunk neki, és a Jóisten áldását kívánjuk további életére és munkájára!

2.               Szombaton, november 10-én, reggel ½ 9-től Kaszap István Alapítvány szeretettel hív mindenkit Lelki Napra a Pál Apostol Iskolában. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók.

3.               November 16-tól, minden hónap első és harmadik péntekén du. 4-től 6-ig Közösségi Háznál (XV. u. 2.) a Karitász fogadóórát tart, az alábbi területeken: lelki segítségnyújtás, információ egészségügyi, szociális ügyekben, jogsegélyszolgálat, tanácsadás egyéni kérdésekben. Kérjük a hír továbbadását, akár a plakát, szórólapok terjesztésével is a kerületben!

4.               Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik idei egyházi hozzájárulásukkal támogatták plébániaközösségünket. Előre köszönjük azoknak is, akik személyesen, csekken vagy átutalással csak ezután tesznek eleget lelkiismeretbeli kötelességüknek!

5.               A „Ligeti Misszió” újságunk következő számában, amelyben Adventtől Nagyböjt elejéig terjedő időt öleli magában, a Nagyböjtről személyes vallomásokat szeretnénk megjelentetni minden korosztálytól „Számomra a Nagyböjt...” kezdő szavakkal. Életkorral és névvel vagy monogrammal ellátott soraikat a ligeti.misszio@gmail.com címre, valamint a sekrestyébe vagy az irodába lehet eljuttatni.