Hirdetések

Hirdetések

Évközi 30. vasárnap

2012. október 28.

 

1.               Ma ½ 11-es misén a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium kamarakórusa Kodály: Magyar misét, és még néhány más éneket fog énekelni.

2.               Csütörtökön november 1. lesz, Mindenszentek ünnepe. Szentmise reggel ½ 8-kor és este 6-kor is lesz. Az esti mise az elhunytak lelke üdvösségéért lesz bemutatva. Elhunyt szeretteink nevét és a miseadományt a középen található külön perselybe lehet elhelyezni. Első csütörtök lévén este 9-ig egész napos Szentségimádás lesz a templomban.

3.               A héten első péntek lesz. Szentmise reggel ½ 8-kor és este 6-kor is lesz. Elsőpéntekes testvérek megszokott időben lesznek meglátogatva.

4.               Szombaton, november 3-án, du. 4-től „Templomi nyílt nap” lesz templomunkban kisebb és nagyobb gyermekek számára, sok érdekességgel.  

5.               November 10-én, szombaton reggel ½ 9-től Kaszap István Alapítvány szeretettel hív mindenkit Lelki Napra a Pál Apostol Iskolában. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók.

6.               Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik idei egyházi hozzájárulásukkal támogatták plébániaközösségünket. Előre köszönjük azoknak is, akik személyesen, csekken vagy átutalással csak ezután tesznek eleget lelkiismeretbeli kötelességüknek!

7.               A „Ligeti Misszió” újságunk következő számában a Nagyböjtről szeretnénk megjelentetni személyes vallomásokat minden korosztálytól „Számomra a Nagyböjt...” kezdő szavakkal. Életkorral és névvel vagy monogrammal ellátott soraikat a ligeti.misszio@gmail.com címre, valamint a sekrestyébe vagy az irodába lehet eljuttatni.