2008. április 13.

2008. április 13.

HIRDETÉSEK

Húsvét 4. vasárnapja
2008. április 13.

1.) Ma Hivatások Vasárnapja van. Az egész Egyházban papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk, hogy minél több fiatal meghallja az Úr hívását. Plébániánkon Paduraru Iulian 5-öd éves kisatya fog tanúságot tenni hivatásáról. Imádkozzunk érte és minden kispapért, hogy nyugodt szívvel tudjon készülni a szentelésre és a papi szolgálatra.
2.) Elkészültek az elsőáldozási fényképek, amik megtekinthetők és megrendelhetők a sekrestyében.
3.) Ma du. 3.00 órától Fészek klub összejövetel lesz a hittanteremben, ahol a nyári Fészek Tábor megbeszélésére is sor kerül. Szeretettel várjuk a kedves szülőket és gyerekeket egyaránt.
4.) Ma az esti szentmise után Szentlélek szeminárium lesz, ahová szeretettel várunk mindenkit.
5.) Szombaton, április 19-én du. 3.00 órától Szép Korúak Klubja lesz a plébánián.
6.) A Rózsafüzér Társulat szervezésében tavaszi zarándoklat lesz április 24-én, csütörtökön (két hét múlva). Részletekért és feliratkozásért Horváth Józsefné Margit nénihez lehet fordulni. Azon a napon a szentmise egy órával korábban lesz, vagyis reggel ½ 7-kor!
7.) Köszönjük mindazok támogatását, akik lelkiekben és imáikkal segítették plébániánk közösségét. És azoknak is köszönjük, akik fizikailag és anyagilag is hozzájárultak plébániánk fenntartásához. További anyagi támogatások csekken vagy a sekrestyében és a plébánián adhatók le.