Hirdetések

Hirdetések

Évközi 12. vasárnap
2012. június 24.

1. Ma a ½ 11-es mise keretében Kiss József Rákosliget nyugalmazott plébános atyáért imádkozunk, aki ez év június 22-én ünnepelte pappá szentelésének 60-ik évfordulóját. A Jóisten bőséges áldását kérjük számára!
2. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz, ami adomány továbbítva lesz a szentatyának, közismert nevén „Péter fillérek”.
3. Július 1-től augusztus végéig nyári irodai és hétvégi miserend lesz: a szombat reggeli és a vasárnapi ½ 11-es mise elmarad. Szombaton csak este 7-kor, vasárnap csak reggel 9-kor és este 7-kor lesz mise. Irodai ügyintézés nem a plébánián, hanem a sekrestyében történik a hétköznapi és vasárnapi misék után.
4. Bátorítani és biztatni szeretnénk a kedves gyermekeket, fiatalokat és felnőtt testvéreket egyaránt, hogy a nyár folyamán se feledkezzenek meg sort keríteni az Úrral való rendszeres találkozásra a szentgyónásban és a szentáldozásban, valamint a Szentírás olvasása által. Nyáron többeknek lehetőségük van könnyebben részt venniük hétköznap is a szentmisén. Merjünk élni a lehetőséggel!
5. Október 19-én a rákoshegyi egyházközség zarándoklatot szervez Medjugorjébe, ahová már most lehet jelentkezni. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók.
6. Rendőrkapitányság figyelmeztetésére szeretném felhívni mindenki szíves figyelmét: fokozottabban ügyeljen mindenki az ingatlanok biztonságára, valamint figyeljünk oda, mert vannak, akik megtévesztéssel akarnak bejutni az ingatlanokba.