Hirdetések

Hirdetések

Évközi 11. vasárnap

2012. június 17.

1. Ma a 9-es mise keretében hálát adunk az Istennek a most véget ért tanévben kapott kegyelmekért.

2. A mai napon még leadhatók a sekrestyében a marossárpataki árvaház gyermekeinek szánt tartós élelmiszer, iskolaszer, tisztítószer és játékok.

3. Jövő vasárnap a ½ 11-es misén Kiss József Rákosliget nyugalmazott plébános atyáért imádkozunk, aki ez év június 22-én ünnepli pappá szentelésének 60-ik évfordulóját.

4. Szervezők tájékoztatása szerint betelt a létszám a „Napközis táborba” valamint az „Integrált napközis táborba”.

5. Június 22-től 25-ig Kaszap István Alapítvány ruhavásárt tart a Péceli úti székhelyén. Részletek a szórólapon illetve a Hirdetőtáblán olvashatók.

6. Október 19-én a rákoshegyi egyházközség zarándoklatot szervez Medjugorjébe, ahová már most lehet jelentkezni. Részletek a Hirdetőtáblán olvashatók.

7. Bátorítani és biztatni szeretnénk a kedves gyermekeket, fiatalokat és felnőtt testvéreket egyaránt, hogy a nyár folyamán se feledkezzenek meg sort keríteni az Úrral való rendszeres találkozásra a szentgyónásban és a szentáldozásban, valamint a Szentírás olvasása által. Nyáron többeknek lehetőségük lesz könnyebben részt venniük a hétköznapi szentmiséken is. Merjünk élni a lehetőséggel!

8. Rendőrkapitányság figyelmeztetésére szeretném felhívni mindenki szíves figyelmét: fokozottabban ügyeljen mindenki az ingatlanok biztonságára, valamint figyeljünk oda, mert vannak, akik megtévesztéssel akarnak bejutni az ingatlanokba.