2008. március 16.

2008. március 16.

HIRDETÉSEK

Virágvasárnap
2008. március 16.

1.) Ma Virágvasárnap van. Urunk Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonulására emlékezünk. Barkaszentelés a ½11-es szentmisén lesz.
2.) Szerdán a szentmise nem este, hanem reggel lesz ½8-kor. A szentmise után nagytakarítás lesz a templomban, amihez kérjük kedves testvérek segítségét!
3.) Nagycsütörtökön 10.00 órakor kezdődik az olajszentelési szentmise a Bazilikában, ahová főpásztorunk, Dr. Erdő Péter szeretettel hív mindenkit. Ekkor kerül sor a papi ígéreteknek a megújítására is.
Templomunkban este 6.00 órakor kezdődik a szertartás, amelyben az Utolsó vacsora emlékét ünnepeljük meg. Utána az Imacsoport tart egy órás Szentségimádást. Reggel nincsen szentmise!
4.) Nagypénteken és Nagyszombaton sincsen reggel szentmise. Helyette Szentségimádás van mindkét napon reggel 8.00-tól az esti szertartásig.
Nagypénteken du. 5.00 órától keresztúti ájtatosságot imádkozunk, az Úr szenvedésének a megünneplése pedig, este 6.00-kor kezdődik. A szertartás után éjfélig virrasztás lesz a templomban.
5.) Nagyszombaton este 10.00 órakor kezdődik a Vigília szentmise, utána a feltámadási körmenet.
6.) Gyóntatás Nagypénteken és Nagyszombaton:
- reggel 8.00-10.00
- délután 4.00-5.00
7.) A ministránspróbák Nagycsütörtökön és Nagyszombaton du. 5-től, Nagycsütörtökön du. 4-től lesznek. Csak az kaphat feladatot, aki a próbán jelen van.
8.) Elsőáldozás április 6-án lesz, vasárnap a 9.00 órai szentmise keretében.
9.) Húsvét vasárnapján a főbejárat és a biciklitároló elkészítésére lesz gyűjtés.
10.) Július első hetében 6 napos tábort szervezünk általános iskolás gyerekeknek Aszófőre július 30 – június 5. Jelentkezni a Jelentkezési lap kitöltésével lehet.
11.) A Rákoscsaba Újtelepi templomban Április 1-én, kedden lelkigyakorlat lesz „Élet a Lélekben” címmel, amely este 7 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel várnak.