Hirdetések

Hirdetések

Nagyböjt 3. vasárnapja
2012. március 11.

1. Ma este 6-kor Csernáth Zoltán atya gyógyító szentmisét mutat be templomunkban, azt követően pedig, közbenjáró ima lesz. Részletek a plakáton olvashatók.
2. Mai naptól jövő vasárnapig egy hetes országos tartós élelmiszergyűjtés van. Templomunkban keresztelőkút mellé helyezhetők el a felajánlások.
3. A szerda esti és péntek esti hittan elmarad!
4. Március 15-től, csütörtökönként az eddigi 2 órás Szentségimádás helyett 5 órás Szentségimádás lesz. Az imacsoport által vezetett, du. 4-től kezdődő 2 órás alkalmak, még 3 órával fognak tovább folytatódni fiatalok vezetésével.
5. Március 24-én, szombaton az esti mise után felnőtt kórusunknak lesz nagyböjti koncertje a templomban.
6. Március 25-én, vasárnap az esti mise után „Gitáros keresztút” lesz templomunkban a rákosszentmihályi és kőbányai fiatalok tolmácsolásában. Részletek a plakáton olvashatók! Köszönettel fogadunk sós illetve édes süteményt a fiatalok megvendégeléséhez.
7. Nagyböjtben minden pénteken délután 5-től keresztúti ájtatosságot imádkozunk.
8. Köszönjük mindazoknak, akik egyházi hozzájárulásukkal támogatják plébániaközösségünket! Kérjük a jövedelemmel rendelkező testvéreinket, hogy tekintsék szívügyüknek egyházközségünk támogatását, amelyet személyesen a sekrestyében vagy a plébánián, illetve csekken vagy átutalással rendezhetik.