Hirdetések

Hirdetések

Nagyböjt 2. vasárnapja
2012. március 4.

1. Ma az esti mise után Képmeditáció lesz a templomban.

2. Jövő vasárnap, március 11-én este 6-kor Csernáth Zoltán atya gyógyító szentmisét mutat be templomunkban, azt követően pedig, közbenjáró ima lesz. Részletek a plakáton olvashatók.

3. Jövő vasárnaptól egy hetes országos tartós élelmiszergyűjtés lesz a Karitász szervezésében. Részletek itt olvashatók: http://rakosliget.plebania.hu/korlevel-a-nagybojti-tartoselelmiszer-gyuj...

4. 2012. március 15-től, csütörtökönként az eddigi 2 órás Szentségimádás helyett 5 órás Szentségimádás lesz.
Az imacsoport által vezetett, du. 4-től kezdődő 2 órás alkalom (amely májustól 5-kor fog kezdődni), még 3 órával fog folytatódni fiatalok vezetésével.

Buzdításként ezt írják:

„Egy új lehetőség kínálkozik számunkra, hogy az Úrral találkozzunk. Csütörtökönként szeretnénk szentségimádást tartani, amelyre várjuk a kedves testvéreket. Ez a három órás szentségimádás engesztelő szentségimádás a Szentháromság tiszteletére kötött imával és csendes szemlélődéssel.

Az engesztelés lényege: kapcsolatba lépni Istennel, és valódi, élő kapcsolatot ápolni az Úrral. Ha Jézus jelen van az Oltáriszentségben, bátran folyamodhatunk színe elé bármilyen üggyel.

A három óra, amely most este 6-tól 9-ig fog tartani, lényegében mindenkinek szól. Egy három órás programot nehéz lekésni. Szabadon lehet ez időben érkezni és távozni. Az Úr, a Szent Király vár audienciára, egy baráti beszélgetésre.”

5. Nagyböjtben minden pénteken délután 5-től keresztúti ájtatosságot imádkozunk.

6. Köszönjük mindazoknak, akik jövedelmük 1%-val, egyházi hozzájárulásként támogatják plébániaközösségünket! Kérjük a jövedelemmel rendelkező testvéreinket, hogy tekintsék szívügyüknek egyházközségünk támogatását, amelyet személyesen a sekrestyében vagy a plébánián, illetve csekken vagy átutalással rendezhetik.