2008. február 17.

2008. február 17.

HIRDETÉSEK

Nagyböjt 2. vasárnap
2008. február 17.

1.) Pénteken Szent Péter apostol székfoglalásának az ünnepe lesz. Ezt az ünnepet Rómában már a IV. századtól megünnepelték, hogy kifejezzék a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.
2.) Most pénteken és a Nagyböjt többi péntekéin is, keresztúti ájtatosságot imádkozunk du. 5-től. Szívesen vesszük, ha valaki szeretne aktívan közreműködni az imádságok előimádkozásában. Ez irányú szándékot, kérjük időben jelezni.
3.) Szombaton délelőtt 10.00 órától Ministráns foglalkozás lesz. Azokat a fiúkat és lányokat várjuk, akik szeretnének egy közösséghez tartozni, és oltár körüli szolgálatot vállalni.
4.) Szombaton du. 3.00 órától, Ifjúsági klub keretében „A mások élete” c. filmről lesz beszélgetés, ahová a 16 év feletti fiatalokat várjuk a plébániára.
5.) Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.
6.) Most vasárnap, és a későbbi vasárnapokon is, szeretnénk folytatni a gyűjtést a főbejárat felújítására és annak akadálymentesítésére. Az adományokat a kijáratnál adhatják le a szentmisék végén, vagy hétköznap a sekrestyében vagy az irodában. Adományaikat hálásan köszönjük!
7.) Elkészültek a CD-k Kiss Ulrich atya előadásának hanganyagáról. Akik rendeltek, a sekrestyében vehetik át. Átvehetők az utánrendelt fényképek is, amik a karácsonyi pásztorjátékról készültek.
8.) a) Még lehet jelentkezni a Csíksomlyói zarándokútra, amely 2008. május 8-12.között lesz. Részvételi díj: 38.000,- Ft.
b) A Lourdes zarándoklat 2008. június 8-15. között lesz. Részvételi díj: 45.000,- Ft + 170 euró.
c) A Kassa – Kárpátalja – Észak Erdély út 2008. július 30 – augusztus 2. között lesz. Részvételi díj: 29.000,- Ft
d) A Fészek tábor gyermekes családoknak 2008. július 15-20. között lesz Erdélyben. Részételi díj: 24.000,- Ft irányár.
9.) Elkészült a „Ligeti Misszió”, egyházközségi lapnak Nagyböjti-Húsvéti száma, ami az újságos asztalról elvihető.