2008. február 10.

2008. február 10.

HIRDETÉSEK

Nagyböjt 1. vasárnap
2008. február 10.

1.) Nagyböjt 1. vasárnapja van. Aki hamvazószerdán nem hamvazkodott, ma a szentmisék után lesz rá lehetőség.
2.) Ma a ½ 11-es szentmise keretében az idős és beteg testvéreink a Betegek szentségében részesülnek. Imádkozzunk értük, hogy a szenvedések és megpróbáltatások közepette is, Istenhez, mint gondviselő Atyához tudjanak fordulni.
3.) Ma az esti szentmise után Szentlélek szeminárium lesz.
4.) Hétfőn, február 11-én lesz a Lourdes-i jelenések 150-ik évfordulója. A betegek világnapján Egyházunk arra hív, hogy imádkozzunk azokért, akik, betegségükből kifolyólag, kiszolgáltatva érzik magukat környezetüknek.
5.) Most pénteken és a Nagyböjt többi péntekein, keresztúti ájtatosságot imádkozunk du. 5-től. Szívesen vesszük azt a javaslatot és közreműködést, ami segít személyesebben megélnünk a Keresztút mondanivalóját.
6.) Szombaton du. 3-tól Idősek klubja lesz a plébánián, ahová várjuk mindazokat, akik hasznosan szeretnének eltölteni egy kis időt.
7.) Szeretnénk sort keríteni a templom főbejáratának a felújítására és akadálymentesítésére, amihez kedves testvérek segítségét kérjük. Mint tudjuk, hosszútávon nem a lyukak „befoltozása” a leggazdaságosabb megoldás, és az akadálymenetesítés is hasznosabban kivitelezhető, ha burkolatcserére és lépcsőbővítésre kerül sor. Ez viszont a költségeket is nagyságrendileg megnöveli.
Adományaikat a kijáratnál adhatják le a szentmisék végén, vagy hétköznap a sekrestyében és az irodában.
8.) Elkészültek a CD-k, amik Kiss Ulrich atya előadásának hanganyagát tartalmazzák. Akik rendeltek belőle, a sekrestyében átvehetik.