Ökumenikus imahét

Ökumenikus imahét

Idén a krisztushívők egységéért végzett ökumenikus imahét világszerte 2012. január 15-től 22-ig tart, vasárnaptól vasárnapig.

Az imanyolcad országos megnyitó istentiszteletére január 15-én, vasárnap 19.00 órakor a Budapesti Szent István Bazilikában kerül sor. Az imahét záró eseménye, az Apostoli Szentszék útmutatásának megfelelően a zsidó-keresztény találkozó lesz, mely a Budapest-Terézvárosi Avilai Szent Teréz Plébániatemplomban január 22-én, vasárnap 16.30-kor kezdődik.

Rákosligeten szerdán, csütörtökön és pénteken lesznek az imaalkalmak, este 6-tól:
* szerdán az evangélikus templomban Szabó Lajos református lelkész,
* csütörtökön katolikus templomban Kovács Áron evangélikus lelkész,
* pénteken a református templomban Tampu-Ababei József katolikus plébános elmélkedéseivel.

Az idei alapigéje: «… mindnyájan el fogunk változni, … » (1Kor 15,51).
A 2012-es Imahét imádságos és tanulmányi anyagát egy olyan munkacsoport készítette, amely a Lengyelországban élő római katolikus, ortodox, ókatolikus és protestáns egyházak képviselőiből áll.
Széleskörű megbeszéléseket követően - amelyeken a különböző lengyel ökumenikus körök képviselői vettek részt - elhatározták, hogy egy olyan témát választanak, amely a Krisztusban való hit átformáló erejéről beszél, különös tekintettel az egyház - mint Krisztus teste - látható egységéért folytatott imádságra.
Gondolataikhoz Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt levelének szavait vették alapul. amelyek jelenlegi életünk mulandó természetéről szólnak, annak minden nyilvánvaló "győzelmével" és "vereségével" együtt, összehasonlítva azzal, amit Krisztus húsvéti győzelmében kapunk.