HIRDETÉSEK

HIRDETÉSEK

Virágvasárnap
2011. április 17.

1. Ma az esti szentmisével zárul az idei nagyböjti lelkigyakorlatunk. Törekedjünk arra, hogy külső készülődések mellett, egy összeszedett szentgyónással is méltó módon készüljünk Húsvét szent ünnepére.

2. Kedden, április 19-én lesz templomunk nagytakarítása a reggeli szentmisét követően. Előre is hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik ily módon is kifejezni szeretnék Isten iránti szeretetüket.

3. Pénteken, jó idő esetén, templomon kívül végezzük a Keresztutat, és fél órával korábban, azaz ½ 5-kor fog kezdődni. Az idei nagypénteki Keresztútnak nem csak a helyszíne jelent majd újdonságot, hanem az egyes stációk megjelenítése is, valós személyek által. Gyülekező ezúttal is a templomban lesz.

4. Az idei „Tavaszi Nagytakarításban” nyújtott segítséget szeretnénk megköszönni az egyházközség részéről is mindazoknak, akik tegnap, szombati napon vállalták, hogy kerületünk idős illetve beteg testvéreknek segítenek, hogy ily módon is készülhessenek a Húsvétra. A Jóisten fizesse meg nekik bőségesen, és az Ő áldása legyen többi fáradozásukon is!

5. A Hirdetőtáblán megtalálható templomunk, a péceli templom, és a kerület templomainak nagyheti szertartások rendje, egyes lelkigyakorlatok időpontja, illetve külön a gyóntatási időpontok.

6. Az újságos asztalnál található egy aláírásgyűjtő ív, amelyen következő olvasható: „Szívesen vennénk, ha a XVII. kerület központjában lenne katolikus óvoda, amely a kerület valamennyi lakosa számára nyitott lenne.” Ezzel a kerület lakosságának az igényét szeretnénk felmérni az ezirányú tárgyalások lefolytatásához. Aki ezzel egyet ért, lakcímének és személyigazolvány számának a megadásával, szíveskedjen azt aláírni. Köszönjük!