HIRDETÉSEK

HIRDETÉSEK

Nagyböjt 5. vasárnapja
2011. április 10.

1. Ma országos gyűjtés van a Szentföld javára.

2. Ma az esti mise után a Szentlélek szeminárium imacsoportnak lesz imaórája.

3. Pénteken délután 5-től keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Ezen a héten a Szentlélek szeminárium imacsoport előimádkozásával fogjuk végezni. Előre hirdetjük, hogy Nagypénteken, jó idő esetén, templomon kívül végezzük a Keresztutat, és fél órával korábban, azaz ½ 5-kor fog kezdődni.

4. Szombaton, április 16-án, lesz az idei „Tavaszi Nagytakarítás”. Szeretettel várunk mindenkit, aki ily módon szeretne segíteni idős illetve beteg testvéreknek. A találkozó reggel 9-kor lesz a templom előtt. Aki tud, hozzon magával kerti szerszámot.

5. Szombaton, április 16-án lesz a ministráns foglalkozás, délután 3-kor a sekrestyében. Ezúttal nem csak alsó tagozatosakat várjuk, hanem mindenkit, aki a nagyheti szertartásokon szeretne ministrálni, beleértve a körmenetes misét is. Azokon a miséken csak azok ministrálhatnak majd, akik a szombati próbán is részt vesznek!

6. Az idei nagyböjti lelkigyakorlat jövő hétvégén lesz péntek, szombat és vasárnap (ápr. 15. 16. és 17.) az esti misék keretében, amit Molnár István újpesti plébános atya fog celebrálni. Ezen a szombaton csak este lesz mise!

7. A Hirdetőtáblán megtalálható templomunk, a péceli templom, és a kerület templomainak nagyheti szertartások rendje, egyes lelkigyakorlatok időpontja, illetve külön gyóntatási időpontok.