Hirdetések

Hirdetések

Évközi 9. vasárnap
2011. március 6.

1. Szerdán, március 9-én Hamvazószerda lesz, amivel kezdetét veszi a nagyböjti szent idő. Hamvazószerdán és Nagypénteken szigorú böjti nap, a Nagyböjti többi péntekei pedig hústilalmi napok.

2. Nagyböjtben minden pénteken délután 5-től keresztúti ájtatosságot imádkozunk. Az elsőt a képviselő testület előimádkozásával végezzük. Várjuk a további jelentkezőket.

3. A „Családok Éve” programsorozat következő találkozására március 11-én, pénteken kerül sor este 7-től a közösségi házban, amelyen vendégünk lesz Dr. Papp Miklós görög katolikus áldozópap, teológiai tanár, akivel „Férfiasság, nőiesség” témáról fogunk beszélgetni. Azokat a felnőtt testvéreinket is szeretettel várjuk, akik korábbi alkalmon nem tudtak részt venni!

4. Jövő vasárnap az esti mise utána a Szentlélek szeminárium imacsoportnak lesz imaórája a templomban.

5. Március 26-án, szombaton este 7-től Proszenyák Róbert halálközeli élményéről fog előadást tartani templomunkban.

6. Gyermekeknek és fiataloknak szóló „Élő Kenyér” misekalauz megjelenése várható a közeljövőben, amit kedves szülők szíves figyelmébe szeretnénk ajánlani. A kiadványról és annak költségeiről az újságos asztalnál olvashatnak bővebben. Az érdeklődök a sekrestyében rendelhetik meg a kiadványt az éves díjak befizetésével.

7. Köszönjük mindazoknak, akik jövedelmük 1%-val, egyházi hozzájárulásként támogatták és támogatják plébániaközösségünk életét. Kérjük a jövedelemmel rendelkező testvéreinket, hogy tekintsék szívügyüknek egyházközségünk támogatását, amelyet személyesen a sekrestyében vagy a plébánián, csekken vagy átutalással rendezhetik.