2010. október 10.

2010. október 10.

Évközi 28. vasárnap
2010. október 10.

1. Jövő vasárnap gyűjtés lesz az iszapár áldozatainak a megsegítésére. Holnaptól pedig várjuk kedves testvérek adományait a plébánián és a sekrestyében. Elsősorban tartós élelmiszerre van szükség!

2. Köszönjük mindazoknak, akik hozzájárultak a bérmálás szentségének és templomunk búcsúünnepének méltó megünnepléséhez. Külön köszönetet mondunk a templom takarításában és díszítésében, valamint a búcsúi agapéban nyújtott segítségért. Tegnap délelőtt bíboros főpásztorunk jelenlétében került sor az új testület fogadalomtételére és templomzászlónk szentelésére.

3. Csütörtökön, október 14-én, a Rózsafüzér Társulat szervezésében zarándokútra készülünk Gyöngyösre illetve Gyöngyöspatára. Még van néhány szabad hely. Aznap a reggeli mise egy órával korábban fog kezdődni, vagyis ½ 7-kor!

4. Szombaton, október 16-án kerül megszervezésre a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű jótékonysági akció. Várjuk jótékonykodók jelentkezését, és azoknak az elérhetőségét, akik rászorulnak és köszönettel veszik a segítségnyújtást. Aznap este 7-től táncház lesz a közösségi házban, amelynek belépője egy üdítő ára. A bevétel egy ping-pong asztal megvásárlására lesz fordítva.

5. A most bérmálkozottakkal együtt, szeretettel várunk mindenkit korosztályának megfelelő hittancsoportba. Időpontok a Hirdetőtáblán és plébániánk honlapján olvashatók.

6. Október 24-én, vasárnap a 9-es mise után szülői értekezletre várjuk a hittanteremben az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit.

7. Az októberi Rózsafüzért a templomban este 6-kor, illetve az esti mise előtt fél órával imádkozzuk.

8. Köszönjük mindazoknak, akik az idei egyházi hozzájárulásukkal támogatták plébániai közösségünket. Mint ismeretes az egyházi hozzájárulást, közismert nevén „egyházi adót”, a keresettel rendelkezők személyesen a sekrestyében vagy a plébánián, illetve csekken vagy banki átutalással rendezhetik. Támogatásukat hálásan köszönjük!