2010. október 3.

2010. október 3.

Évközi 27. vasárnap
2010. október 3.

1. Október 1-től a hétvégi és hétköznapi esti misék 6-kor kezdődnek.

2. Az októberi Rózsafüzért a templomban este 6-kor, illetve az esti mise előtt fél órával imádkozzuk. Ma elsővasárnap lévén délután 5-től Szentségimádás lesz.

3. Október 5-én, kedden lesz templomunk nagytakarítása, amibe szeretettel kérjük azok segítségét, akiknek a munkahelye és egészsége engedi.

4. Október 7-én a hónap első csütörtökje lesz. Reggeli szentmisét követően délután 4-ig egésznapos csendes Szentségimádás lesz, 4-től 6-ig pedig imaóra.

5. Október 7-én, csütörtökön este 7-től testületi ülés lesz a plébánián.

6. Október 8-án, pénteken, templomunk búcsúnapján szentmise reggel is és este is lesz.

7. Bíboros úr látogatásának a programja:

- pénteken: délelőtt templom, plébánia és közösségi ház megtekintése, valamint Riz Levente polgármesterrel és Bella Tibor iskolaigazgatóval való találkozás; délután beteglátogatás, Rózsafüzér Társulattal, imacsoporttal és Karitász munkatársakkal való találkozás a templomban.

- szombaton: délelőtt 11.00 órakor az új testület beiktatása és plébániánk zászlószentelése, majd testületi tagokkal és bérmálkozandókkal való találkozás; délután az anyakönyvek és egyéb iratok áttekintése.

A bérmálás időpontja október 10. vasárnap délelőtt ½ 11. Az ünnepi szentmisét, amely templomunk búcsúünnepe is egyben, Udvardy György püspök atya fogja celebrálni.

8. A bérmálási főpróba október 4-én, hétfőn este lesz 7-től, ahová a bérmálkozókat és esetleg bérmaszülőket várjuk. Akik még nem részesültek a kiengesztelődés szentségében (szentgyónás), kérem, hogy minél rövidebb időn belül törekedjenek sort keríteni rá.

9. Jövő vasárnap templomunk búcsúünnepe is lesz. Az ünnepi szentmise után szeretettel várunk mindenkit az iskola aulájába Agapéra. Köszönettel veszünk süteményt, amit már a héten le lehet adni a sekrestyében. Azon a napon a 9-es mise elmarad!

10. Október 14-én, csütörtökön, a Rózsafüzér Társulat szervezésében zarándokútra készülünk Gyöngyösre illetve Gyöngyöspatára. Még van néhány szabad hely.

11. Október 16-án, szombaton kerül megszervezésre a „72 óra kompromisszum nélkül” elnevezésű jótékonysági akció. Várjuk jótékonykodók jelentkezését, és azoknak az elérhetőségét, akik rászorulnak és köszönettel veszik a segítségnyújtást. Aznap este 7-től táncház lesz a közösségi házban, amelynek belépője egy üdítő ára. A bevétel egy ping-pong asztal megvásárlására lesz fordítva.