2010. szeptember 19

2010. szeptember 19

HIRDETÉSEK

Évközi 25. vasárnap
2010. szeptember 19.

1. Ma az esti mise végéig lehet szavazni a képviselőtestület tagjelöltjeire. A jelöltek listájából legfeljebb 12 személyt lehet jelölni teljes tagnak és 5 személyt póttagnak. A póttagok nevét kérjük, szíveskedjenek aláhúzni.
Amennyiben valakinek valamelyik jelölttel szemben jogos kifogása van, kérem jelezze személyesen a plébánián. Azok a katolikusok szavazhatnak, akik betöltötték a 18. életévüket és legalább egy éve a plébániához kapcsolódnak. Mindenki csak egy szavazatot adhat le és csak saját nevében szavazhat. Az új testület beiktatása október 9-én lesz, szombaton délelőtt 11-kor.
2. Ma az esti mise után Szentlélek szeminárium lesz.
A gitáros misék az új tanévben is két hetente lesznek: egyik alkalommal reggel 9-kor, következő alkalommal este. A legközelebbi a jövő vasárnap reggeli mise lesz gitáros.
3. Október 1-től az esti misék 6-kor fognak kezdődni.
4. Bérmálás napján, október 10-én, vasárnap a 9-es mise elmarad. Az ünnepi mise ½ 11-kor fog kezdődni, amely egyben a templombúcsú ünnepi szentmiséje is lesz.
5. A bérmálási főpróba október 4-én, hétfőn este lesz 7-től, a gyónási alkalom pedig október 2-án, szombaton ½ 10-től. A próbára a bérmálkozókat és esetleg bérmaszülőket várjuk, a gyónási alkalmat pedig a bérmálkozóknak, bérmaszülőknek, szülőknek, keresztszülőknek és minden hozzátartozónak ajánljuk, hogy méltó képen készülhessenek fel az ünnepre.
6. A hittanórák rendje megtalálható a Hirdetőtáblán és plébániánk honlapján, valamint az oktatási intézmények bejáratánál.
7. Köszönjük mindazoknak, akik az idei egyházi hozzájárulásukkal támogatták plébániai közösségünket. Mint ismeretes, az egyházi hozzájárulást, közismert nevén egyházi adót, a keresettel rendelkezők személyesen a sekrestyében vagy a plébánián, illetve csekken vagy banki átutalással rendezhetik. A hozzájárulás mértéke az évi jövedelem 1%-a.