2010. szeptember 12.

2010. szeptember 12.

HIRDETÉSEK

Évközi 24. vasárnap
2010. szeptember 12.

1. Az egyházközségi képviselőtestület választásának második fordulójában a listán szereplő jelöltek közül lehet szavazni 12+5 főre. A póttagok jelöltek nevét kérjük aláhúzni! A szavazócédulák az újságos asztalnál találhatók. A szavazatok leadhatók már most, de legkésőbb jövő vasárnapig szíveskedjenek bedobni az asztalon található urnába. Amennyiben valakinek valamelyik jelölttel szemben jogos kifogása van, kérem jelezze személyesen a plébánián. Azok a katolikusok szavazhatnak, akik betöltötték a 18. életévüket és legalább egy éve a plébániához kapcsolódnak. Mindenki csak egy szavazatot adhat le és csak saját nevében szavazhat.
2. A szavazás következő szempontok alapján történhet:
A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik
a/ tartósan az egyházközség területén laknak,
b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen résztvesznek az egyházközség életében,
c/ teljesen cselekvőképesek,
d/ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közősségéből (kiközösítés, élettársi kapcsolat, stb.),
e/ megbérmálkoztak (ettől egy ideig el lehet tekinteni),
f/ egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
h/ készek e feladat ellátására.
(Magyarországi Egyházközségek Képviselőtestületi Szabályzata 4.1)
3. Ma az esti mise után Képmeditáció lesz „Magyar költők versekben vallott Istenhitükről” címmel.
4. Szentlélek szeminárium jövő vasárnap lesz, szeptember 19-én, az esti mise után.
5. A héten elkezdődtek a hittanórák az óvodákban, iskolákban és a hittanteremben minden korosztálynak. Kérjük figyeljék az intézmények bejáratánál elhelyezendő plakátokat vagy érdeklődjenek személyesen a plébánián vagy sekrestyében.
Akik az idei bérmálásra illetve elsőáldozásra szeretnének készülni (gyerekek, fiatalok, felnőttek), a héten még csatlakozhatnak korosztályuknak megfelelő csoporthoz.
6. Péntekenként délután 4-től szeretettel várjuk játékra és kikapcsolódásra vágyó gyerekeket és fiatalokat. Csocsóasztal felajánlást már kaptunk, amit ezúton is köszönünk, de új vagy használt de még használható játékokat, társasjátékokat továbbra is köszönettel elfogadjuk.
7. Jövő vasárnap lesz a keresztúri templom búcsúja, ahová bennünket is szeretettel várnak. A ½ 11-es ünnepi szentmisére keresztaljával ½ 10-kor lesz az indulás a ligeti templom elől.
8. Október 1-től az esti misék 6-kor fognak kezdődni.
9. Bérmálás napján, október 10-én, vasárnap a 9-es mise elmarad.