2010. szeptember 5.

2010. szeptember 5.

HIRDETÉSEK

Évközi 23. vasárnap
2010. szeptember 5.

1. Ma elkezdődik az új képviselőtestület megválasztása. Első fordulóban a jelöltek listájának összeállítása fog történni, a második fordulóban a listán szereplők közül 12 személynek a megválasztása. A legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül lesz felkérve a 12 személy testületi tagnak, valamint 5 póttagnak. A választás lebonyolítása a templom bejáratánál történik. Kérjük kedves testvéreket, hogy a jelölés következők alapján történjen:
A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik
a/ tartósan az egyházközség területén laknak,
b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,
c/ teljesen cselekvőképesek,
d/ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közősségéből (kiközösítés, élettársi kapcsolat, stb.),
e/ megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni)
f/ egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
h/ készek e feladat ellátására.
(Magyarországi Egyházközségek Képviselőtestületi Szabályzata 4.1)
2. Jövő héttől elkezdődnek a hittanórák az óvodákban, iskolákban és a hittanteremben.
3. Az idei bérmálásra, amely október 10-én lesz, jövő héttől azok a felnőtt testvéreink is készülhetnek keddenként este 6-tól, akik meg voltak keresztelkedve, voltak elsőáldozók, eddig is gyakorolták vallásukat, csak valami oknál fogva még nem részesültek a bérmálás szentségében.
4. A közösségi házban különböző programokra kerül sor: hétfőnként karate edzés, játékra és kikapcsolódásra vágyó gyerekeket és fiatalokat pedig péntekenként délután 4-től várjuk.
Köszönettel fogadjuk új vagy használt, de még használható játékokat, társasjátékot, csocsóasztalt.
5. Jövő vasárnap az esti mise után Képmeditáció lesz „Magyar költők versekben vallott Istenhitükről” címmel.
6. Szentlélek szeminárium szeptember 19-én lesz, vasárnap az esti mise után.