2010. augusztus 29.

2010. augusztus 29.

HIRDETÉSEK

Évközi 22. vasárnap
2010. augusztus 29.

1. Jövő vasárnaptól kezdetét veszi egyházközségünk új képviselőtestületének a megválasztása. Első fordulóban a jelöltek listájának összeállítása történik. Második fordulóban, a listán szereplők közül 12 személynek a megválasztása fog történni. A legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül lesz felkérve a 12 személy testületi tagnak, valamint 5 póttagnak. A választás lebonyolítása a templom bejáratánál fog történni. Kérem kedves testvéreket, hogy a jelölés következők alapján történjen:
A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik
a/ tartósan az egyházközség területén laknak,
b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen részt vesznek az egyházközség életében,
c/ teljesen cselekvőképesek,
d/ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közősségéből (kiközösítés, élettársi kapcsolat, stb.),
e/ megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni)
f/ egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
h/ készek e feladat ellátására.
(Magyarországi Egyházközségek Képviselőtestületi Szabályzata 4.1)
2. Jövő vasárnap a 9-es misén diákokért és tanárokért fogunk imádkozni, hogy az új tanévben elsajátítandó ismeret, a Szentlélek segítségével, lelkük javára is szolgáljon.
3. Az idei bérmálásra, amely október 10-én lesz, szeptembertől azok a felnőtt testvéreink is készülhetnek majd, akik eddig is gyakorolták vallásukat, csak valami oknál fogva nem részesültek a bérmálás szentségében. Részletek a jövő heti hirdetésekben olvashatók.
4. Kedves fiatalok, és azok akik úgy érzik, hogy énekelni szeretnének! Szeretettel hívunk és várunk Beneteket vasárnap, augusztus 29-én délután 5-kor a templomban az évnyító énekkaron. Itt sor kerül majd annak megbeszélése is, hogy a továbbiakban melyik időpont lesz a legalkalmasabb az énekkar megtartására. Részletekért Tampu Mariusnál lehet érdeklődni (tel.: 0620 775-3284)
5. Hittanteremben kapható egyházközségünk emblémájával készült póló fehér, sárga és kék színben S-es mérettől 3XL-ig.