2010. augusztus 22.

2010. augusztus 22.

HIRDETÉSEK

Évközi 21. vasárnap
2010. augusztus 22.

1. Az egyházközségi képviselőtestület tagjai megbízatásukat a főpásztortól kapják. Egyházközségünk testületi mandátuma lejárt, ezért még az őszi bérmálás előtt szeretnénk megválasztani az új tagokat, hogy bíboros főpásztorunktól személyesen vehessék át megbízatásukat. Választásra szeptemberben kerül sor.

A jelölés következő szempontok alapján történhet:

A képviselőtestület tagjai csak azok a katolikusok lehetnek, akik
a/ tartósan az egyházközség területén laknak,
b/ ha nem laknak ott, akkor legalább egy éve tevékenyen résztvesznek az egyházközség életében,
c/ teljesen cselekvőképesek,
d/ az egyházi előírások szerint nincsenek kizárva az eucharisztia vételének közősségéből (kiközösítés, élettársi kapcsolat, stb.),
e/ megbérmálkoztak, (ettől egy ideig el lehet tekinteni)
f/ egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) fizetik,
g/ 18. évüket betöltötték, de még nem 70 évesek,
h/ készek e feladat ellátására.
(Magyarországi Egyházközségek Képviselőtestületi Szabályzata 4.1)

2. A hittanteremben kapható póló az egyházközség emblémájával S-es mérettől 3XL-ig három színben: fehér, sárga és kék. Irányár 1.000 forint, adományukat köszönjük!