2010. június 6.

2010. június 6.

HIRDETÉSEK

Krisztus szent testének és vérének az ünnepe
Úrnapja

2010. június 6.

1. Köszönjük azoknak, akik az úrnapi sátrak felállításában és a
díszítésében segédkeztek, valamint azoknak is, akik az énekléssel és a
templomdíszítéssel hozzájárultak az ünnep méltó megünnepléséhez!
2. A tegnapi napon, szombaton az igen szép számú segédkezőnek
köszönhetően a Közösségi Háznál elég sokmindent sikerült elvégezni,
amiért ezúton is megköszönni szeretnénk nekik. Ugyanakkor a kerítés,
az ajtók és ablakok festése még hátra van, amihez várunk további
segítséget.
3. Jövő vasárnap 9-kor lesz a Te Deum mise, amikor egyházközségünk
tanulóival és tanáraival, valamint a szülőkkel és nagyszülőkkel hálát
adunk az elmúlt tanévért.
4. Június 19-én, szombaton lesz Miklós Zalán diakónus atya pappá
szentelése Vácott 10 órakor, ahová idén is autóbusszal készülünk
menni. Jelentkezni a sekrestyébe lehet, a buszköltséghez ki-ki
lehetőségeihez mérten járul hozzá.
Szintén azon a szombaton lesz Zalán atyának az újmiséje nálunk, a
rákosligeti templomban este 6-kor (a megszokottnál egy órával
korábban!). Ebből az alkalomból egy különleges ajándékkal szeretnénk
neki kedveskedni, amire a hétvégi misék végén külön gyűjtést tartunk.
Az újmise után agapé lesz a Gregor Iskola aulájába, ahová mindenkit
szeretettel várunk, ahová édes vagy sós süteményt lehet hozni.

A Katolikus Karitász országos gyűjtést szervez az árvízkárosultak
megsegítésére. A pénzbeli adományt a következő számlaszámra lehet átutalni:
Elkülönített számlaszám az árvíz károsultjainak javára:
Raiffeisen Bank, 12011148-00124534-00800007

Segítségüket a Jóisten fizesse meg!