2010. május 2.

2010. május 2.

HIRDETÉSEK

Húsvét 5. vasárnapja
2010. május 2.

1. Ne feledjük, hogy május 1-től október 1-ig, az esti szentmisék 7.00
órakor fognak kezdődni!
2. Májusban minden nap elimádkozzuk a májusi litániát Szűz Mária
tiszteletére este 7-kor, illetve az esti mise előtt fél órával.
3. Csütörtökön, május 6-án, a hónap első csütörtöke lesz. Reggeli
szentmisétől este 6-ig egész napos csendes Szentségimádás lesz. Az
újságos asztalnál található Jelentkezési lapon, kérjük jelezzék, hogy
ki mikor tud jelen lenni a templomban.
4. Pénteken, május 7-én első péntek lesz. Reggel is és este is lesz
szentmise. Elsőpéntekes testvéreink a megszokott időben lesznek
meglátogatva.
5. Szombaton, május 8-án az esti mise után Simon András grafikus
"Életed Üzenet" című vetített képes előadást tart templomunkban. Azt
követően alkalom lesz könyveinek beszerzésére és azok dedikálására.
6. Jövő vasárnap, május 9-én a 1/2 11-es szentmisét Kiss József korábbi
plébános atya fogja celebrálni.
7. Május 8-án és 15-én, szombati napokon kirándulni megyünk. Most
szombaton a Pilisbe megyünk, jövő szombaton pedig a Gödöllői
dombságba. Indulás mindkét alkalommal reggel 9-kor lesz a plébánia
elől, hazaérkezés délutáni órákban. Az utazás személyautókkal
történne, ami miatt kérjük előtte való péntek délig jelezni a
részvételi szándékot.
8. Még van hely az általános iskoláskorú gyerekek hittanos táborába,
amely 2010. június 21-25. között lesz Pilismaróton (Duna-kanyar).
Jelentkezési lap a sekrestyében vagy az irodán kérhető.