2010. március 21.

2010. március 21.

HIRDETÉSEK

Nagyböjt 5. vasárnapja
2010. március 21.

1. Ma országos gyűjtés van a Szentföld javára. Adományaikat hálásan köszönjük!
2. Ma még leadhatók a sekrestyében a tartós élelmiszer adományok, amik a Karitász országos gyűjtése keretében lesznek továbbítva a rászorulóknak.
3. Az e heti Keresztutat pénteken délután 5-kor a határon túli magyar közösségekért végezzük.
4. Az idei nagyböjti lelkigyakorlatot Balik Béla atya, a Bp. Szent István bazilika káplánja tartja templomunkban a héten csütörtökön, pénteken és szombaton este 6-kor. Szentmisék előtt és alatt is lesz gyóntatás. Ezeken a napokon csak este lesz mise!
5. A héten szerdán a szentmise nem este, hanem reggel lesz. Tehát hétfőtől szerdáig reggel, csütörtöktől szombatig este lesznek a szentmisék.
6. Jövő vasárnap Virágvasárnap lesz. Barkaszentelés a ½ 11-es mise elején lesz.
7. Jövő vasárnap du. 4-től a ligeti református gyülekezeti teremben ökumenikus ifúsági találkozó lesz református fiatalokkal.
8. Április 11-én, vasárnap az esti mise után, Fodor Sándor erdélyi író novellája alapján íródott oratóriumot, „A feltámadás elmarad” csíksomlyói passió-játékot adják elő a sashalmi fiatalok templomunkban. Az esti mise zenei szolgálatát is ők adják.
9. Április 21-től elkezdődik egy nyolc hetes Szentlélek szeminárium „Élet a Lélekben” címmel. A szeminárium alkalmai szerdánként lesznek az esti mise keretében.
10. Az idei két zarándoklat:
- Medugorje: 2010. május 10-15. hétfőtől szombatig;
- Ars (Franciaország), Vanney Szent János városába: 2010. augusztus 26-31. csütörtöktől keddig. Erre az útra jelentkezési határidő: Húsvét vasárnap.
Részletek a Hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók. A jelentkezőktől kérjük adataik bediktálását és az előleg befizetését.