2010. március 14.

2010. március 14.

HIRDETÉSEK

Nagyböjt 4. vasárnapja
2010. március 14.

1. Mai naptól jövő vasárnapig országos Karitász gyűjtés lesz, amelynek keretében tartós élelmiszert gyűjtünk rászorulóknak. Az adományok misék után a sekrestyében, irodai időben a plébánián adhatók le.
2. Az e heti Keresztutat pénteken délután 5-kor a gitáros kórus előimádkozásával végezzük.
3. Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld támogatására.
4. Március 20-án, szombaton az esti mise után Dr. Pilling János, pszichiáter, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet munkatársa "Halálképeink" címmel előadást tart a templomban. Mindenkit szeretettel várunk!
5. Balik Béla atya, a Bp. Szent István bazilika káplánja tartja az idei nagyböjti lelkigyakorlatot a ligeti templomban március 25. 26. és 27-én, csütörtökön, pénteken és szombaton este 6-kor.
Szentmisék előtt és alatt is lesz gyóntatás. Azokon a napokon csak este lesz mise!
6. Virágvasárnap du. 4-től a református gyülekezeti teremben ökumenikus ifúsági találkozó lesz református fiatalokkal.
7. Az idei két zarándoklat:
- Medugorje: 2010. május 10-15. hétfőtől szombatig;
- Ars (Franciaország), Vanney Szent János városába: 2010. augusztus 26-31. csütörtöktől keddig. Erre az útra, jelentkezési határidő: Húsvét vasárnap.
Részletek a Hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók.
A jelentkezőktől kérjük adataik bediktálását és az előleg befizetését.