2010. január 3.

2010. január 3.

HIRDETÉSEK

Vízkereszt
2010. január 3.

1.Szenteltvíz a bejáratnál található edényből vihető jövő vasárnapig.
2.A héten január 7-én a hónap első csütörtöke lesz. Reggeli szentmisét követően este 6-ig egész napos csendes Szentségimádás lesz a templomban.
3.Jövő vasárnap, január 10-én megújulási imaest lesz az este 6-kor kezdődő szentmisével kezdődően. A szentmise után az Oltáriszentség jelenlétében közbenjáró imában részesülhetnek mindazok, akik ezt kérik. A szentmisét Gável Henrik pestszentlőrinci plébános atya fogja celebrálni.
4.Második félévben a hittan órák következő képpen folytatódnak:
- Edit néni hittan órái: január 11-ai héttől,
- József atya hittan órái: január 18-ai héttől.
5.A sekrestyében vagy a plébánián előjegyeztetni lehet szentmise szándékot élő vagy elhunyt szeretteinkért.