2009. október 11.

2009. október 11.

HIRDETÉSEK

Évközi 28. vasárnap
2009. október 11.

1. Köszönjük mindazoknak, akik a templom takarításával és díszítésével, valamint a liturgia ünnepélyessé tételével hozzájárultak, hogy templomunk búcsúünnepét méltóképpen ülhessük meg. A Jóisten fizesse meg százszorosan mindenki fáradozását.
2. A tegnapi őszi nagytakarításban résztvevők segítségét is szeretnénk megköszönni, akik fáradozásának köszönhetően lehetővé vált, hogy több családnak is jusson tüzelőfa.
3. Azok támogatását is megköszönni szeretnénk, akik egyházi hozzájárulásukkal támogatták közösségünk eddigi működését. Az „egyházi adóként” közismert támogatás személyesen, csekken vagy átutalással juttatható el egyházközségünkhöz. A püspöki kar által megjelölt hozzájárulás mértéke az évi jövedelem 0,5 %-a. Egyúttal jelezni szeretnénk, hogy a befizetett adományról adóigazolást tudunk kiállítani.
4. Ma az esti szentmise után Szentlélek szeminárium lesz.
5. Jövő vasárnap Missziós vasárnap lesz. Kedves Testvérek perselyadományát a missziók támogatására fogjuk továbbítani.
6. Október hónapban minden nap közösen imádkozzuk a Rózsafüzért a templomban este 6-kor ill. az esti mise előtt ¾ órával.
7. Október 31-én, szombaton lesz Meszlényi Zoltán vértanú, egykori esztergomi segédpüspök boldoggáavatása. Az ünnepi szentmise, amelyen képviseltetve lesz a Szentszék is, ½ 11-kor kezdődik az esztergomi bazilikában.
Innen Rákosligetről külön busszal készülünk utazni, amelyre már lehet jelentkezni a sekrestyében vagy a plébánián. Az indulás reggel 9-kor lesz a sekrestye bejárata elől, visszaérkezés kora délutáni órákban várható. Az útiköltség 500,- ft/fő.